Obsah:

Vzdelanie je veľmi dôležité pre život v postindustriálnej spoločnosti. V súčasnosti ľudia denne získavajú vedomosti, na ktoré pred sto rokmi potrebovali mesiace. Každý rodič sa rôznymi spôsobmi snaží rozvíjať pozornosť, myseľ a pamäť svojho dieťaťa. Zvažuje charakteristiky detského intelektu a vyberá najlepšie možnosti jeho rozvoja.

PREČO TRÉNOVAŤ PAMÄŤ?

V dnešnom svete musí človek absorbovať veľké množstvo informácií. Zaťaženie mozgu sa začína už v škole, pretože študent si musí zapamätať a aplikovať vedomosti z mnohých odborov. Pri štúdiu na vysokej škole je situácia ešte komplikovanejšia. Od výkonu študenta priamo závisí úspech jeho budúcej kariéry. Preto je dôležité, aby človek rozvíjal funkcie mozgu, ktoré sú zodpovedné za zapamätanie novej látky. To mu prinesie nesporné výhody.

Prečo sú pre deti potrebné rôzne cvičenia na trénovanie pamäti? Ak chceme dostať odpoveď na túto otázku, musíme najprv pochopiť typy pamäte. To nám umožní vybrať tie aktivity, na ktoré sa potrebujeme zamerať. Ľudská pamäť sa delí na niekoľko typov:

  • Vizuálna pamäť. Je dôležitá najmä pri vyučovaní detí a dospelých. Väčšinu materiálu absorbujeme očami: učebnice a rôzne príručky, vzorce na školskej tabuli či údaje z monitora počítača.
  • Motorická pamäť. Umožňuje človeku zapamätať si postupnosť rôznych fyzických úkonov. Používa sa napríklad pri jazde na bicykli, písaní na klávesnici počítača alebo smartfónu či hraní na hudobný nástroj.
  • Sluchová pamäť. Ďalší typ uchovávania informácií, ktorý sa používa pri získavaní vedomostí. Prednášky v škole a na stredných školách, zvukové knihy, hudba sú vnímané prostredníctvom ucha. Rozsah použitia je obrovský.
  • Čuchová a chuťová pamäť. V profesionálnej oblasti tieto druhy pamäte najčastejšie využívajú degustátori a kulinári či odborníci na parfumériu. Ľudia spravidla nevenujú rozvoju tohto typu zapamätania veľkú pozornosť, pretože túto pamäť k práci potrebujú len vysoko špecializovaní odborníci. V skutočnosti si najviac z detstva pamätáme práve vône a chute!

V našom živote je veľmi dôležité rozvíjať vizuálnu, motorickú a sluchovú pamäť. Tie sa široko používajú vo všetkých oblastiach ľudského života a sú nevyhnutné na kvalitné získavanie rôznych vedomostí a zručností. Náš tím vám s programami a kurzmi na rozvoj pamäte veľmi rád pomôže.

AKO SPRÁVNE ROZVÍJAŤ DETSKÚ MYSEĽ A PAMÄŤ?

Pamäť je schopnosť, ktorá sa najlepšie rozvíja od detstva. Práve v mladom veku je ľudský intelekt pružný, lepšie prispôsobený rozvoju. Tréning schopnosti zapamätať si informácie navyše môže zlepšiť prácu v škole, ako aj znížiť záťaž nervového systému.

Mnohí študenti dnes trávia prípravou domácich úloh niekoľko hodín denne. Školské osnovy sú z roka na rok zložitejšie a vyžadujú od detí viac sústredenia, vytrvalosti a pozornosti.

Už pri nástupe do prvej triedy je úroveň rozvoja detí odlišná. Niekedy je to spôsobené osobitosťou psychiky a inteligencie každého dieťaťa. Dobre vyvinuté zapamätanie si je výsledkom dlhodobého a systematického prístupu k jeho vzdelávaniu. Tie deti, ktoré sa mu venovali pred školou, spravidla vykazujú lepšie výsledky ako netrénované deti. Preto by ste mali začať trénovať pamäť detí už od útleho veku.

Myseľ predškoláka sa vyznačuje svojou špecifickosťou. U malých detí je najdôležitejším zamestnaním hra. Práve ona prispieva k systematickému rozvoju emocionálnej sféry inteligencie. Preto by vzdelávanie detí predškolského a mladšieho školského veku malo prebiehať formou hry.

SIMULÁTOR NA ROZVOJ DETSKEJ PAMÄTE

Ešte pred školou sa musíme s dieťaťom učiť básničky a pesničky, čítať rozprávky a príbehy. Tým sa rozvíja schopnosť zapamätať si počuté, čo je základom plodného učenia v škole.

Typom simulátora na rozvoj pamäti a pozornosti sú rôzne stolové hry. Umožňujú nielen formovať vlastnosti, ako je vytrvalosť a koncentrácia, ale sú aj príležitosťou na zábavu s celou rodinou. V súčasnosti je v obchodoch obrovské množstvo takýchto hier a mnohé z nich si môžeme vyrobiť sami.

Pre veľmi malé deti môžete napríklad vytlačiť obrázky zvierat, rastlín, vozidiel, domácich spotrebičov. Ponúknite dieťaťu hru: požiadajte ho, aby kresby rozdelilo do skupín podľa veľkosti, príslušenstva a farby. Táto hra pomáha zapamätať si funkcie a vlastnosti predmetu a tiež trénuje logiku.

Pre staršie deti, ktoré sú už gramotné, sú vhodné zložitejšie hry. Môžete vytlačiť rôzne obrázky slávnych budov, umeleckých predmetov, osobností vedy a kultúry. Na zadnú stranu kartičky napíšte krátky popis obrázka. Obrázky s popismi otočte a prečítajte si popis na zadnej strane, aby ste uhádli, čo je na nich zobrazené. Táto hra nielen zlepšuje pamäťové schopnosti, ale rozširuje aj obzory.

Dôležité je tiež venovať pozornosť cvičeniam na zlepšenie pohybovej pamäte. Sú určené aj na rozvoj koncentrácie dieťaťa, ktorá je potrebná na dosiahnutie úspechu na strednej škole. Tu pomáhajú upokojujúce aktivity, ako je modelovanie, kreslenie, hra na hudobné nástroje. Na tento účel sú vhodné aj rôzne cvičenia rúk, ktoré prispievajú k rozvoju nielen pamäti, ale aj pozornosti.

Skúste nasledujúcu hru: natiahnite prsty čo najviac dopredu a striedavo sa palcom dotknite každého z nich. Začnite ukazovákom a skončite malíčkom, pričom cvičenie vykonávajte oboma rukami. Aby bola hra zaujímavejšia, navrhnite dieťaťu, aby úlohu splnilo na čas a pokúsilo sa vytvoriť vlastný rekord.

NAJLEPŠIE METODIKY NA ROZVOJ DETSKEJ PAMÄTE

Výborným tipom sú rôzne cvičenia s rukami alebo používanie kariet či stolových hier. Ich nevýhodou je, že nemajú integrovaný prístup, sú to samostatné trenažéry pre detskú pamäť, nie integrovaná technika. Okrem toho, moderný životný rytmus je veľmi rýchly, neumožňuje vždy dospelým neustále sledovať frekvenciu takýchto aktivít. Kľúčom k úspešnému rozvoju detského intelektu je však vytrvalosť.

Preto mnohí rodičia uprednostňujú rôzne centrá intelektuálneho rozvoja. Výber užitočných kurzov však nie je jednoduchý. Dôvod je jednoduchý: kurzy na rozvoj intelektu musia priniesť rodičom aj deťom viditeľné výsledky v podobe lepších výsledkov v škole.

Treba uprednostniť tie vzdelávacie centrá, v ktorých sa vyučovanie uskutočňuje podľa moderných techník na zlepšenie pamäti a zapamätania. Vyučovanie by malo prebiehať formou hry, potom študenti nestratia koncentráciu a záujem a budú sa aktívnejšie zapájať do procesu. Takto si deti nielen osvoja užitočné zručnosti, ale si ich aj uchovajú na celý život. V budúcnosti sa tak ľahšie vyrovnajú s tlakom školy a práce.