MENTÁLNA
ARITMETIKA ONLINE

Náš kurz je založený na mentálnych aritmetických
výpočtoch, ktoré umožňujú rozvíjať
maximálnu rýchlosť vnímania
a spracovania informácií.

ATRIBÚTY ONLINE KURZU MENTÁLNEJ ARITMETIKY AMAkids

Vedie k intelektuálnemu rozvoju detí

Posilňuje duševné schopnosti

Rozvíja kreativitu

Formuje bihemisferické myslenie

NÁŠ KURZ JE VHODNÝ PRE DETI
OD 5 ROKOV

Program je vhodný pre všetky deti

Netreba mať rozvinuté matematické zručnosti

AKO TO FUNGUJE

Online

Všetky lekcie prebiehajú cez našu online platformu

Videohovor

Lektor komunikuje s vaším dieťaťom prostredníctvom video prepojenia na našej platforme

Čas

Lekcie 1x týždenne trvajú od 30 do 45 minút, záleží od veľkosti skupinky (max 5 detí) a náročnosti témy

Lekcie

Lekcie sú vedené hravou formou v mini skupinách

Motivácia

Motivačné prvky ako hra AMALAND, štatistiky a certifikáty

Výsledky

Zaručený úspech pri splnených neurotréningoch

VÝHODY ONLINE KURZOV

Neplytváte časom a peniazmi na cestách

Ideálne pre rodiny s deťmi, ktoré veľa cestujú, a pre tých, ktorí nemajú dostatok času

Ak sa vaše dieťa nemôže zúčastniť online hodiny, môžete ju preložiť na iný termín

Na výučbu potrebujete len počítač, internet a slúchadlá

ZÍSKAJTE BEZPLATNÚ LEKCIU

Vaše dieťa bude mať osobného trénera

Tréner vedie hodiny so zameraním na individuálne schopnosti každého dieťaťa

Flexibilný rozvrh & pohodlný hravý spôsob štúdia

AKO PREBIEHAJÚ ONLINE KURZY MENTÁLNEJ ARITMETIKY?

Online lekcie

Lekcie mentálnej aritmetiky sa konajú na interaktívnej online platforme. Potrebné úlohy a cvičenia sú integrované do platformy.

Neurotréning

Po každej lekcii študent dostane domácu úlohu – neurotréning na upevnenie získaných vedomostí.

Progres vášho dieťaťa

Vďaka monitoringu po každej lekcii dostanete podrobnú správu o pokroku vášho dieťaťa.

ONLINE POMÔCKA MENTÁLNEJ
ARITMETIKY –
AMAkids ABAKUS

Nadčasová platforma

Všetky hry a úlohy sú integrované a štatistiky úspešnosti a dokončenia úloh sú nám k dispozícii.

Rozvíjame aj jemnú motoriku

Precvičovanie na počítadle sa vykonáva dvoma rukami súčasne, tým sa aktivujú obe hemisféry.

Tréning doma je možný aj bez prístupu na internet

Offline prístup na 14 dní

KTORÉ INTELEKTUÁLNE SCHOPNOSTI
ROZVÍJA MENTÁLNA ARITMETIKA

Dôveru vo vlastné schopnosti

Zodpovednosť a nezávislosť

Koncentrácia pozornosti

Predstavivosť a pamäť

Kreativitu

Analytické a kreatívne myslenie

MÁTE EŠTE OTÁZKY?

Zanechajte Vaše dáta & radi Vám na všetko odpovieme