PROGRAMY AMAkids PRE DETI ŠKOLSKÉHO VEKU

MENTÁLNA ARITMETIKA

Mentálne počítanie trénuje rýchlosť vnímania a spracovania informácií, rozvíja obe mozgové hemisféry súčasne prostredníctvom mentálnej vizualizácie výpočtov na abakuse. Sčítanie a odčítanie –     1 rok, pokračuje sa násobením a delením. 

AMAMATIKA

Rozvoj logického myslenia, schopnosť analyzovať informácie a vyvodiť racionálny záver. Aritmetika, geometria, finančná gramotnosť, programovanie. Deti sa učia, že matematiku potrebujeme všade a získajú motiváciu a radosť z učenia. Program na 1-2 roky.

AMAENGLISH

Zábavné doučovanie angličtiny pre deti a teenagerov. Hry v reálnom čase s reálnym súperom, výzvy, web-učebnica sú zárukou progresu.

Ucelený program od úrovne 0 až po B1 – 4 roky. 

MEMORIKA - ROZVOJ PAMÄTE

Memorika je jedinečná metodika zameraná na rozvoj pamäte a predstavivosti, ale aj komunikáciu a vyjadrovanie sa. Učíme sa veľa mnemotechnických pomôcok a techník, ako používať našu pamäť čo najefektívnejšie. MEMORIKA je navrhnutá na 16 lekcií raz týždenne, cca 4 mesiace.

AMANÁSOBILKA ONLINE

Pomôžeme vášmu dieťaťu naučiť sa tabuľku násobilky rýchlo a bez zbytočnej námahy v 11 lekciách.

LIBERIKA - RÝCHLE ČÍTANIE

Liberika je jedinečná technika zameraná na rozvoj rýchlosti čítania. Študenti na konci čítajú 3-5x rýchlejšie.

RUBIKA - SPEEDCUBING

Momentálne zdarma ku všetkým našim kurzom. Priestorová orientácia, algoritmy a zábava.

MÁTE EŠTE OTÁZKY?

Zanechajte Vaše dáta & radi Vám na všetko odpovieme