ŠKOLARIKA

PRÍPRAVA DO ŠKOLY

pre deti od 5 do 7 rokov

Príprava do školy pre deti od 5 do 7 rokov

ŠKOLARIKA

Kurz podporujúci sebavedomý štart detí do školy, aktivity pre všeobecný rozvoj, základy matematiky, čítania, písania a celkovej gramotnosti.

Vynikáme v príprave detí na školu

AMAkids Akadémia vyvinula vlastný program prípravy detí na školu. Lekcie sú rozdelené do 4 blokov a obsahujú veľa zábavných aktivít a aj prácu na našej unikátnej online platforme. Deti v predškolskom veku sa učia čítanie a matematiku hravou formou, trénujú písanie a učia sa mať všeobecný rozhľad.

Matematika

 • Príklady a úlohy s číslami do 20
 • Merné jednotky
 • Geometrické tvary
 • Čiara, krivka a časti

Svet okolo nás

 • Bezpečnosť doma a na verejných miestach
 • Hlavné povolania
 • Flóra a fauna
 • Časové pojmy

Abecedika

 • Učenie sa abecedy
 • Analýza zvukov písmen
 • Čítanie slabík
 • Rozšírenie slovnej zásoby

Čitarika

 • Výučba čítania slov
 • Fonetika
 • Základné skupiny slov
 • Expresívne čítanie

ŠKOLARIKA - Príprava do školy od AMAkids

Gramotnosť

Učíme sa čítať a vyjadrovať svoje myšlienky, čím si rozvíjame schopnosť hovoriť a písať.

Numerické zručnosti

Tvoríme základné matematické rovnice, učíme sa matematické výrazy.

Životné prostredie

Pomáhame získať prvotnú predstavu o realite, ktorá nás obklopuje.

Koncentrácia a pozornosť

Rozvíjame schopnosť počúvať, porozumieť a interpretovať, ako aj aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti.

Predstava o škole

Vytvárame pozitívny vzťah ku škole a učíme dieťa sebavedomiu a samostatnosti.

Ako prebiehajú lekcie

 1.  Privítame sa a dieťa je ponorené do sveta zábavného poznávania
 2.  Kontrola domácich úloh
 3.  Ponoríme sa do novej témy
 4.  Precvičíme si nové zručnosti a návyky
 5.  Lekcie sa končia zhrnutím a vysvetlením domácej úlohy
 6.  Spätná väzba od rodičov a rodičom ohľadom výsledkov

10 detí

v skupine
s individuálnym
prístupom ku každému dieťaťu

60 alebo 90 minút

lekcie sú
1 alebo 2x
týždenne

36 hier

robí učenie
vzrušujúcim
a efektívnym

MÁTE EŠTE OTÁZKY?

Zanechajte Vaše dáta & radi Vám na všetko odpovieme