AMAMATIKA

Matematika, logika, základy programovania a finančnej gramotnosti

HERNÁ PLATFORMA S
MATEMATICKÝM
SIMULÁTOROM

Lekcie sú rozdelené do 6 sekcií a prebiehajú formou hry. Simulátor robí proces učenia matematiky fascinujúcim a zaujímavým a pomáha upevniť získané vedomosti. Zároveň si dieťa vďaka hrám vybuduje pozitívny vzťah k matematickým vedám. 

Aritmetika

 • Akcie s číslami
 • Časti celku a zlomky
 • Merania hodnôt

Geometria

 • Geometrické tvary
 • Obvod a plocha
 • Symetria

Riešenie zadaní

 • Riešenie a tvorba slovných úloh a problémov rôznych úrovní & zložitosti

Finančná gramotnosť

 • Nakupovanie s výhodami
 • História meny, cena a náklady
 • Finančná bezpečnosť
 • Bankové produkty

Základy programovania

 • Čo je algoritmus
 • Množstvá
 • Analýza údajov, blokové diagramy

Doplnkové hry

 • Logické hry pre pozornosť, pamäť a myslenie
 • Násobilka

ROZVOJ MATEMATICKÉHO A NETRADIČNÉHO MYSLENIA

Matematické myslenie

Pomáha dieťaťu rozvíjať logiku a riešenie problémov a aj analytické myslenie.

Priestorová orientácia

Rozvíja pamäť, predstavivosť a priestorové myslenie.

Analytické myslenie

Dieťa sa naučí analyzovať informácie a preto sa stane kritickým mysliteľom.

Finančná gramotnosť

Vybuduje základy finančnej gramotnosti a uvedomovania si hodnoty peňazí.

Netradičné myslenie

Riešenie neštandardných úloh v matematike, ktoré nemajú všeobecné pravidlá.

ŠTRUKTÚRA KURZU AMAMATIKY

1.

Kontrola domáceho zadania (Výzva)

2.

Učenie sa nových tém pomocou hier

3.

Absolvovanie úloh v učebnici a na online platforme

4.

Kontrola a opakovanie získaných poznatkov

5.

Vykonávanie domáceho zadania doma

AKO PREBIEHAJÚ LEKCIE

mini skupiny

do 10 detí

70-90 minút

1 alebo 2 krát týždenne

46 hier

robí učenie zábavným a efektívnym

FAQ

Výber správneho kurzu matematiky pre deti

Pri výbere kurzu matematiky pre deti by ste sa mali riadiť koncepciou učenia. Kompetentná metodika formuje záujem žiakov o vedu, rozvíja logické myslenie a učí, ako získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi. Amamatika je autorský program z Akadémie AMAkids pre rozvoj intelektu AMAkids, ktorý vytvorili kvalifikovaní odborníci v súlade so vzdelávacími štandardmi.

Aké sú výhody nášho kurzu AMAmatika?

Náš kurz poskytuje základné zručnosti v aritmetike a finančnej gramotnosti, ako aj základy geometrie a programovania. S AMAmatikou deti zovšeobecňujú a analyzujú látku a nachádzajú neštandardné riešenia viacúrovňových problémov. Učebné materiály sú pestré a poučné. Práca v skupine deti neustále posúva vpred a motivuje k lepším výsledkom.

Základy výučby matematiky pre základné školy

Je to metodika, ktorá rozvíja intelektuálne schopnosti študentov a zvyšuje ich záujem o učenie. Náš AMAkids kurz matematiky je založený na hravých, praktických aktivitách, ktoré skúmajú jej vzťah s ostatnými vedami. Ak dieťa pochopí dôležitosť predmetu, proces učenia sa stáva plodnejším. Je dôležité, aby učitelia deťom sprostredkovali výhody prírodných vied a potrebu ich štúdia.

Škola alebo AMAkids kurz matematiky?

Kurz sa zameriava nielen na osvojenie si základov matematiky, ale aj na sprostredkovanie vedomostí z príbuzných vied. To prispieva k všestrannému rozvoju jednotlivca. Lektor v tomto procese využíva viacero metód a našu overenú špecifickú metodiku.

Ako môže byť kurz matematiky jednoduchý a zároveň efektívny?

Ak dieťa neprevezme iniciatívu pri učení, kvalita vzdelávacieho procesu sa výrazne znižuje. Hra je jedným z hlavných princípov Amamatiky, preto lekcie nie sú nudné prednášky, ale skôr netradičné a pútavé hľadanie riešení.

MÁTE EŠTE OTÁZKY?

Zanechajte Vaše dáta & ozveme sa Vám