MENTÁLNA ARITMETIKA
S AMAkids

Náš kurz je založený na mentálnych aritmetických
výpočtoch, ktoré umožňujú rozvíjať
maximálnu rýchlosť vnímania
a spracovania informácií.

KURZ MENTÁLNEJ ARITMETIKY

Kurz mentálnej aritmetiky AMAkids je vzdelávací program založený na mentálnych výpočtoch. Zvyšuje rýchlosť vnímania a spracovania informácií tým, že rozvíja komunikáciu medzi mozgovými hemisférami a vytvára nové neurónové prepojenia.  Naša metodika, platforma a profesionálni lektori umožnia veľmi rýchly progres a výsledky už po jednom mesiaci.

 

CIEĽ KURZU MENTÁLNA ARITMETIKA

Štúdiom v malých skupinách pod vedením skúseného trénera študenti postupne absolvujú všetky potrebné fázy rýchleho mentálneho výpočtu a tak zvyšujú svoj intelektuálny potenciál. To všetko im pomôže uspieť nielen v štúdiu, ale aj v mnohých ďalších činnostiach.

AKÉ BUDÚ VÝSLEDKY?

PREDSTAVIVOSŤ & PAMÄŤ

Stimulácia ľavej aj pravej strany mozgu vďaka mentálnemu počítaniu vytvára nové neurónové spojenia, pomáha deťom naplno využiť ich mozgový potenciál a rozmýšľať netradične a kreatívne.

KREATIVITA

Náš kurz podporuje deti v skúmaní a rozvíjaní troch hlavných zložiek tvorivosti myslenia: zvedavosť, flexibilitu a samostatnosť. S kurzom AMAkids rozvíjame mozog ako celok, preto budete vidieť výsledky vo viacerých sférach. 

ANALYTICKÉ & KREATÍVNE MYSLENIE

Mentálne počítanie stimuluje ľavú aj pravú stranu mozgu a uľahčuje všeobecné porozumenie, pomáha deťom vyvodiť vlastné závery v zložitých situáciách a nájsť tvorivé, nie stereotypné riešenia.

KONCENTRÁCIA

Počas lekcií sa deti učia vizualizovať čísla predstavovaním si pohybu guličiek na počítadle. Zároveň trénujú sústredenosť a udržanie pozornosti na danú tému, tým rozvíjajú duševnú silu a vytrvalosť.

SEBAVEDOMIE

Po absolvovaní kurzu deti dosahujú v škole oveľa lepšie výsledky a to pozitívne ovplyvňuje ich sebavedomie, komunikáciu a iniciatívu.

NEZÁVISLOSŤ

Účasť na olympiádach a majstrovstvách v mentálnej aritmetike motivuje deti k samostatnej práci a snahe o úspech.

AMAkids LEKTORI

Lekcie vedú kvalifikovaní odborníci AMAkids, ktorí sú profesionálne vyškolení a certifikovaní na výučbu mentálnej aritmetiky. Školitelia používajú našu patentovanú online platformu, technológiu AR a učebnice.

VZDELÁVACIE MODULY PRE TRI VEKOVÉ SKUPINY:

Junior

5-7 rokov

1x týždenne
8 detí – 60 minút

Školáci

7-12 rokov

1x týždenne
12 detí – 90 minút 

Senior

12-99 rokov

1x týždenne
45 minút

MALÉ SKUPINY – ZARUČENÝ ÚSPECH

Skupinky mladších žiakov môžu pozostávať maximálne z 8 detí, zatiaľ čo stredné a staršie skupiny by nemali mať viac ako 12 žiakov. Všetky lekcie sú vedené hravou formou, aby sa organicky prepojilo emocionálne a racionálne poznávanie.

MÁTE EŠTE OTÁZKY?

Zanechajte Vaše dáta & radi Vám na všetko odpovieme