Obsah:

Mnohí rodičia hľadajú univerzálnu techniku, ktorá by ich deti naučila rýchlo čítať. A okrem toho by dokázali rozvíjať rôzne intelektuálne schopnosti: koncentráciu pozornosti, pamäť a zapamätanie ako aj rýchlosť myslenia. Môže technika rýchleho čítania trénovať rôzne funkcie mozgu, alebo je zameraná len na zvýšenie rýchlosti práce s textom?

ROZVOJ INTELEKTU U DETÍ

Schopnosť efektívneho a rýchleho čítania je pre moderného človeka životne dôležitá. Dôvod je jednoduchý: v dnešných časoch sme obklopení množstvom textových informácií. Čím rýchlejšie sa človek zorientuje v knihách, dokumentoch, študijných pomôckach, tým rýchlejšie a ľahšie uspeje. Dôležité je však naučiť sa text v krátkom čase nielen prečítať, ale aj pochopiť a zapamätať si ho.

Už v rannom veku si človek vytvára vlastnú vedomostnú základňu. Budúce vyhliadky závisia od toho, ako produktívne študent absorbuje informácie. Keďže mnohí študenti trávia štúdiom a vypracovávaním domácich úloh až niekoľko hodín denne, technika rýchleho čítania je dobrým pomocníkom aj pri štúdiu v škole.

Keď dieťa dobre číta, ľahšie si udrží záujem aj o literatúru. Pravidelný kontakt s knihami umožňuje obohatiť si slovnú zásobu a rozšíriť si obzor. Deti si čítaním navyše intuitívne zapamätajú správny pravopis slov, čo im pomáha zvyšovať vlastnú gramotnosť. To všetko má priamy vplyv na školské výsledky.

Ktoré techniky rýchločítania umožňujú deťom rozvinúť schopnosť oboznámiť sa s celou napísanou stránkou za niekoľko sekúnd? Rýchle čítanie nie je zárukou toho, že človek bude dobre absorbovať informácie. Je potrebné venovať sa aj pamäti a ďalším funkciám intelektu.

VZŤAH MEDZI RÝCHLOSŤOU ČÍTANIA A DOBROU PAMÄŤOU

Schopnosť rýchleho čítania je zbytočná, ak si dieťa nedokáže efektívne zapamätať text. Rozvoj dobrej pamäti je nevyhnutnou podmienkou rýchleho a efektívneho čítania. Metodika výučby rýchleho čítania by preto mala rozvíjať rôzne oblasti ľudskej inteligencie.

Ak chceme dieťa naučiť rýchlo čítať, musíme najprv pracovať na jeho pozornosti. Bez primeranej úrovne sústredenia sa nebude môcť dostatočne dlho sústrediť na prácu s textom. A teda textu ani neporozumie a ani si ho nezapamätá. Dieťa sa bude rozptyľovať, vracať k už prečítanému odseku, a preto bude čítať pomalšie. Takéto návyky je potrebné zmeniť skôr, ako sa prejde na rýchle čítanie a rozvoj mozgových funkcií.

Pamäť, rýchlosť myslenia, zorný uhol – to všetko si vyžaduje tréning prostredníctvom cvičení. Výsledok lekcií však ospravedlňuje vynaložené úsilie. Dáva príležitosť zvládnuť rýchle čítanie tým, že nahradí celkové porozumenie a prístup k čítaniu. Poďme si povedať, aká všestranná môže byť táto zručnosť.

TYPY A METÓDY RÝCHLOČÍTANIA

Čítanie textu má vždy nejaký dôvod. Je nesprávne porovnávať oboznamovanie sa s beletriou a čítanie textu v učebnici. Beletria patrí ku knihám, pri ktorých trávime voľný čas a text v učebnici nám slúži na získanie potrebných a dôležitých informácií.

Čítanie má tri hlavné ciele:

  • Vyhľadávanie informácií. Nie vždy musíme čítať celý text. Keď hľadáme slovo v slovníku, definíciu v učebnici alebo odsek v dokumente, nemusíme sa sústrediť na celú stranu. Stačí nám preletieť text a rýchlo nájsť príslušnú pasáž „s označením“ určitých kľúčových slov.
  • Poznanie. Tento typ čítania sa často používa na zábavné účely. Človek sa nesnaží ani tak získať užitočné informácie, ako skôr vychutnať si samotné ponorenie sa do deja alebo faktografického pozadia knihy alebo publikácie. Zvyčajne sa tento prístup používa pri čítaní beletrie alebo informačných článkov o témach, ktoré nás zaujímajú.
  • Štúdium. V tomto prípade je hlavným cieľom čítania získať dôležité informácie, ktoré sú potrebné v škole alebo na pracovisku. Tu musíte naplno využiť svoje schopnosti, aby ste dokázali prečítať, pochopiť a zapamätať si údaje v obmedzenom čase.

Technika rýchleho čítania je univerzálna, nie situačná. Po jej zvládnutí ju možno použiť na ktorýkoľvek z troch vyššie uvedených účelov. Možnosť širokého uplatnenia ju robí nenahraditeľnou v detstve aj dospelosti. Aký učebný program však umožňuje zvládnuť zručnosti čítania na takej vysokej úrovni?

VÝBER PROGRAMU NA RÝCHLE ČÍTANIE

Tak ako mnohé iné intelektuálne schopnosti, aj schopnosť rýchleho čítania sa dá rozvíjať doma. V tomto prípade sa však rodičia stretnú s ťažkosťami. Jednou z nich je správny výber študijného materiálu. Realizácia jedného alebo dvoch cvičení nepomôže efektívne naučiť schopnosť rýchlo pracovať s textom. Dôvod je jednoduchý: tu sa vyžaduje rozvoj rôznych oblastí inteligencie – koncentrácie pozornosti, rýchlosti myslenia a spracovania informácií, pamäte, atď.

Naučiť sa rýchlo čítať si vyžaduje vytrvalosť. Ak sa nedodrží požadovaná frekvencia činností, neprinesú želaný výsledok. Preto rodičia často uprednostňujú kurzy v špecializovaných detských centrách, kde si deti tieto zručnosti efektívne osvoja prostredníctvom overených metód.

Vďaka takémuto tréningu sa dieťa naučí čítať rýchlo a doslova „lietať“ po stranách diagonálne. Tréning rýchleho čítania mu umožní osvojiť si cenné životné zručnosti, ktoré sa uplatnia v škole aj v celom živote človeka.