Obsah:

Učitelia základných škôl zistili pozorovaním zaujímavý fenomén. Dnešným deťom chýba pozornosť na vnímanie a následné uchovanie a osvojenie si učebnej látky. Preto sa mnohí rodičia pýtajú otázky typu „existujú nejaké cvičenia na sústredenie“ alebo „existujú nejaké univerzálne metódy na uľahčenie zapamätania„? Tí, ktorých ešte len čaká výzva „1. stupňa“, si kladú otázku „ako zvládneme naučiť sa všetku túto látku?“. Prečo je tak dôležité trénovať pozornosť a ktoré cvičenia sú na to najlepšie?

ČO JE POZORNOSŤ?

Ľudská inteligencia obsahuje veľa zložiek:

  • pamäť,
  • logické a tvorivé myslenie,
  • schopnosť analyzovať a vyvodzovať závery na základe referenčných bodov.

Tieto schopnosti sa rodičia snažia u svojich detí rozvíjať pomerne skoro. Ich cieľ je jasný – pripraviť deti na ďalšiu životnú a intelektuálnu výzvu – školskú dochádzku. Existuje však ešte jedna zručnosť, ktorá je nevyhnutná pre produktívne učenie v základných triedach. Hovoríme o sústredení pozornosti. Tá sa dá a mala by sa rozvíjať už v predškolskom veku.

Sústredené dieťa alebo dospelý človek lepšie vníma informácie bez toho, aby sa obmedzil na detaily. Informácie vníma v chronologickom a logickom poradí. To všetko umožňuje efektívnejšie osvojenie si vedomostí a zručností. Systematické uplatňovanie schopnosti koncentrácie a investovanie minimálneho množstva životnej energie do akéhokoľvek úsilia má z psychologického hľadiska množstvo pozitívnych účinkov.

Tak ako v iných oblastiach intelektu, aj schopnosť sústrediť sa je potrebné udržiavať tréningom.

Ako je to s rozvojom pozornosti u detí vo veku 6-7 rokov?

Pri výbere správnych rozvojových hier, cvičení alebo dokonca zábavy treba zohľadniť vekové charakteristiky dieťaťa. Poďme si povedať o nuansách, ktorým musia rodičia venovať pozornosť.

POZORNOSŤ U DETÍ V PREDŠKOLSKOM VEKU

V predškolskom veku je pre deti ťažké sústrediť sa na jeden proces. Často strácajú pozornosť pod zámienkou prechodu k novým, „zaujímavejším“ činnostiam. Rodičom sa málokedy podarí deti zaujať podľa plánovaného času: už po niekoľkých minútach vykonávania rozvojových úloh strácajú záujem o to, čo sa pred nimi deje. Kvôli tejto charakteristickej podmienenosti prvých rokov si proces prípravy na školu vyžaduje čas, energiu a skúšku charakteru rodičov.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa deti ťažko sústredia, je ich prirodzená potreba pohybu. Vo veku 6 – 7 rokov spoznávajú svet pre ne najzábavnejším spôsobom – pohybom, dotykom a experimentovaním. Behanie a skákanie sú hlavnou zložkou zábavy v ich „vedeckej“ hre a prirodzeným evolučným prvkom v ich fyzickom a duševnom dozrievaní. Prinútiť deti stáť pokojne a ticho, kým sa budú učiť o sebe a o svete okolo seba, je v dnešnom pestrofarebnom svete nemožné. Preto by výučba akejkoľvek zručnosti vrátane pozornosti mala prebiehať formou hry. Tak bude učivo pre dieťa nielen užitočné, ale aj vzrušujúce.

Vyberte si rôzne cvičenia. Môžete ich robiť nielen doma, ale aj vonku, pretože mnohé vzdelávacie hry pre deti zahŕňajú aktívnu fyzickú činnosť. Pozrime sa na niekoľko aktivít, ktoré dokážu pomôcť predškolákom zlepšiť koncentráciu a zabaviť sa spolu s celou rodinou.

HRY A CVIČENIA

Existuje množstvo účinných úloh zameraných na rozvoj koncentrácie pozornosti u detí predškolského a mladšieho školského veku:

  • cvičenie asociácií. Rodič pomenuje ľubovoľné slovo a dieťa k nemu musí vytvoriť asociáciu. Je to druh hry, pri ktorej vznikajú celé reťazce vzájomne súvisiacich slov. Každý nový záber tejto hry bude zaručene obsahovo jedinečný.
  • hra „Zakázaný pohyb“. Rodič si vyberie pohyb alebo gesto, ktoré vyhlási za zakázané. Napríklad zakážeme postoj so zdvihnutými rukami. Rodič potom ukáže sériu rôznych pohybov a deti musia zopakovať všetky v rovnakom poradí, ale nie tie, ktoré sú zakázané. Počet v poradí pohybov, ktoré musí dieťa opakovať, sa môže postupne zvyšovať.
  • hra na ucho a nos. Vedúci pomenuje časť tela a hráči sa jej musia rýchlo dotknúť bez toho, aby sa pomýlili. Táto zábavná hra rozvíja nielen pozornosť, ale aj rýchlosť reakcie.
  • hra „Jedlé – nejedlé“. Na túto hru potrebujete loptu a malú spoločnosť. Hráči stoja v rade a vedúci hádže každému z nich loptičku s pomenovaním slova. Ak sa vyslovené slovo týka jedla, hráč musí loptičku chytiť rukami, a ak nie – odstrčiť ju.
  • cvičenia z matematiky. Nielen hry, ale aj rôzne cvičenia výborne rozvíjajú pozornosť. Môžete teda dieťa požiadať, aby počítalo od jednej do desiatich a potom naopak. Ak už dieťa vie dobre počítať, môžete mu ponúknuť zložitejšie možnosti tejto úlohy: počítanie v desiatkach alebo aj v párnych číslach.
  • cvičenia na rozvoj pamäti a pozornosti. Môžete navrhnúť nasledujúcu hru: rozmiestnite na stole niekoľko rôznych predmetov, nechajte dieťa, aby si ich dobre zapamätalo a odstránilo. Potom sa spýtajte, koľko predmetov malo určitú farbu alebo tvar.

Tieto aktivity a hry môžu pomôcť rozvíjať pozornosť malých detí. Budú však stačiť na zmysluplný tréning koncentrácie?

METODIKY NA ROZVOJ POZORNOSTI

Pozornosť a pamäť je potrebné trénovať spoločne. Vzdelávacie hry vonku a doma túto úlohu nie vždy plne zvládajú, sú skôr doplnkovým tréningom. Aby hodiny priniesli viditeľné výsledky, musia sa riadiť stanoveným programom. Ten dodržiava vopred stanovený rytmus a frekvenciu činností, pričom sa neustále zlepšujú ich schopnosti. A keďže nie vždy je možné dosiahnuť tieto kumulatívne účinky v domácom prostredí, väčšina rodičov uprednostňuje rozvíjanie schopností svojich detí v centrách doplnkového rozvoja, kde sa tréningy uskutočňujú pod vedením skúseného trénera.

Ak máte dieťa, u ktorého chcete vypestovať prostriedky riadenia pamäti, tím našich odborníkov odporúča Mentálnu aritmetiku. Ide o komplexnú metodiku pre rozvoj  pamäti a pozornosti pre deti od 5 rokov, ktorá preukázala svoju účinnosť na základe výsledkov mnohých žiakov. Forma učenia založená výlučne na hre umožňuje deťom, aby sa zaujímali a lepšie si osvojili prostriedky riadenia procesov a vnímania informácií. Získané zručnosti sú výborným základom nielen pre predmety študované v škole, ale aj pre všetky oblasti života po skončení štúdia. Modely v tréningovom kurze Mentálna aritmetika nemajú konkrétny účel ani dátum platnosti. Sú univerzálne a môžu nás sprevádzať počas celého nášho vedomého života.

A ak máte záujem pozornosť u dieťaťa naozaj efektívne trénovať, Mentálna aritmetika od AMAkids Vám dokáže zaručiť výsledky a očividné zlepšenie už za pár mesiacov tréningu. Viac o tejto metodike si môžete prečítať v našich predchádzajúcich článkoch.