AMAkids BLOG

ROZVOJ BEZ HRANÍC

 

ROZVOJ TVORIVÉHO MYSLENIA U DETÍ

ROZVOJ TVORIVÉHO MYSLENIA U DETÍ

Keďže mnohé moderné profesie v súčasnosti vyžadujú predstavivosť a kreativitu a neštandardný prístup k riešeniu problémov, je potrebné začať s rozvojom tvorivého potenciálu už v detskom veku. Ako to možno docieliť a ktoré centrá na rozvoj tvorivého myslenia využiť?

ROZDIEL VO VÝCHOVE MAMY A OTCA

ROZDIEL VO VÝCHOVE MAMY A OTCA

Blížia sa letné prázdniny. Počas leta sa niekedy ešte viac prehlbujú výchovné aj názorové rozdiely opačných pohlaví – mamy a otca. Čo je pri výchove dieťaťa úlohou matky a ktoré činnosti by mal s dieťaťom rozvíjať otec?

JEDINÉ DIEŤA V RODINE: MOŽNÉ PROBLÉMY

JEDINÉ DIEŤA V RODINE: MOŽNÉ PROBLÉMY

V rodinách s viacerými súrodencami sa deti stretávajú so súperením či podporou zo strany súrodencov. Tieto užitočné vlastnosti potom dokážu využiť vo svojom živote. Ako správne postupovať pri výchove „jedináčika“ tak, aby sa u neho nerozvíjalo sebectvo či chamtivosť? Je možné „suplovať“ jedináčikovi súrodencov? Ako na to?

PREČO DIEŤA NECHCE HOVORIŤ O ŠKOLE?

PREČO DIEŤA NECHCE HOVORIŤ O ŠKOLE?

Každý rodič sa živo zaujíma o život svojich detí. Nie všetky deti však chcú komunikovať. Ich odpoveď je často krátka a stručná – „nič nové“ či „všetko je v poriadku“. V tomto článku sa dozviete niekoľko tipov, ako nájsť spôsob, ako z vašich detí „dostať“ oveľa šťavnatejšiu odpoveď.

INTROVERTNÉ DIEŤA – AKO HO ROZOZNAŤ A VYCHOVÁVAŤ

INTROVERTNÉ DIEŤA – AKO HO ROZOZNAŤ A VYCHOVÁVAŤ

Introvertné deti sú ako všetky iné deti. Aj oni potrebujú a chcú komunikovať, ale nevedia ako. Majú určité zaužívané stereotypy a návyky, ktoré sa často rodičia snažia zmeniť. Nejde to však len tak jednoducho. Ako spoznať introvertné dieťa a ako správne postupovať pri jeho výchove?