Obsah:

Už na základnej škole sa deti stretávajú s obrovským množstvom informácií. Často ich nedokážu pochopiť a spracovať. Najmä vtedy, ak čítajú pomaly, pretože základné vedomosti získavajú vo forme textu. Aké sú výhody a nevýhody techniky rýchleho čítania? V akom veku sa odporúča naučiť dieťa rýchlo čítať? Ako si vybrať správnu techniku?

RÝCHLE ČÍTANIE – ÚČEL TECHNIKY

Rýchle čítanie je zručnosť, ktorá umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie zapamätanie nových informácií. Väčšina škôl odporúča začať s touto metodikou vo veku 7 rokov. Rýchle čítanie sa však dieťa môže naučiť až vtedy, keď už číta dostatočne plynulo. Najprv by sa malo naučiť čítať slová a slabiky a postupne prejsť na jednoduché vety. Zároveň si musí rozšíriť slovnú zásobu, aby sa v budúcnosti mohlo zdokonaľovať. Keď sa deti naučia plynulo čítať text a zvýrazniť v ňom hlavné body, môžu začať s tréningom rýchleho čítania.

Rýchle čítanie rozvíja:

  • asociatívnu pamäť,
  • fantáziu a predstavivosť,
  • koncentráciu a pozornosť,
  • logické myslenie.

Celkový výkon detí závisí od rýchlosti čítania. Deti, ktoré zle čítajú, si nedokážu plne zapamätať a reprodukovať učebnú látku. Dieťa sa učí zhrnúť a systematizovať látku, zvýrazniť hlavné myšlienky či tvorivo myslieť. Zvyšuje sa jeho sebavedomie a rozvíja sa skutočný záujem o učenie. V dospelosti človek so schopnosťou rýchleho čítania šetrí časové zdroje, zvyšuje sa jeho produktivita práce.

VÝHODY RÝCHLEHO ČÍTANIA PRE ŠTUDENTOV

Moderní študenti čítajú pomaly a pre úspešné učenie je veľmi dôležitá vysoká rýchlosť čítania. Základom rýchleho čítania je spôsob vnímania vizuálnych informácií. Ľudské oko sa zvyčajne zastaví alebo vráti k textu 2 – 3-krát. Rýchlosť čítania dospelých je približne 150 slov za minútu, ale zvládnutie techniky rýchločítania umožňuje naučiť sa až 1000 slov za 60 sekúnd.

Známky z predmetov závisia najmä od toho, ako dobre žiaci zvládli témy vyučovacích hodín. Rýchle čítanie umožňuje lepšie pochopiť obsah textu a správne ho analyzovať, rýchlo sa naučiť verše a úryvky z diel. Vďaka vysokej rýchlosti osvojovania si textových informácií dieťa strávi menej času učením a zvyšuje sa jeho produktivita práce. Na strednej a vysokej škole sa študijná záťaž výrazne zvyšuje. Práve preto sú zručnosti rýchleho čítania veľmi užitočné pre deti vo veku 10 – 16 rokov. Ľahšie sa im pripravuje na testy a skúšky a vzdelávací proces sa stáva zaujímavejším a vzrušujúcejším.

OPLATÍ SA UČIŤ DETI ČÍTAŤ RÝCHLEJŠIE?

Je užitočné učiť naše deti čítať rýchlejšie? Mnohí rodičia o tom pochybujú. Obávajú sa, že dieťa bude automaticky reprodukovať text bez toho, aby premýšľalo o jeho obsahu. To prirodzene vedie k zlému pochopeniu látky.

 Na rozdiel od žiakov, ktorí čítajú odbornú literatúru, v nižších ročníkoch sa deti zoznamujú s beletristickými dielami plnými opisov. Ak sa deti pri čítaní ponáhľajú, nemajú čas zapamätať si detaily prečítaného, čo negatívne ovplyvňuje zapamätanie si materiálu.

Príliš rýchle čítanie zabrániť netrénovanému človeku porozumieť textu. Preto tréning rýchleho čítania rozvíja nielen rýchlosť porozumenia prečítaného, ale aj schopnosť zapamätať si informácie. Na dosiahnutie tohto cieľa je dôležité vybrať si kvalitný program na tréning rýchlosti čítania.

METÓDA UČENIA SA RÝCHLEHO ČÍTANIA

Techniky rýchločítania môžete používať sami bez toho, aby ste museli vyhľadávať pomoc kvalifikovaných odborníkov. Niektorí ľudia používajú techniky podľa vlastného uváženia, bez toho, aby sa naučili základné pravidlá alebo sa riadili konkrétnym učebným plánom. U detí je však proces učenia odlišný. Musí existovať štruktúra a určité pravidlá. Nie vždy je možné naučiť sa techniku rýchleho čítania samostatne,. Rodičia často nechápu, ako a v akom poradí by mali lekcie prebiehať. Preto mnohí dospelí radšej posielajú svoje deti do škôl, kde sa výučba vedie podľa časom overených metód.

Skvelým príkladom je Liberikaprogram rýchleho čítania pre deti od Akadémie AMAKids Slovakia. Ide o originálnu techniku určenú pre deti vo veku 7 až 16 rokov. Proces učenia je založený na schválených metodikách a v každej fáze sa vykonávajú testové úlohy podľa vekových kategórií.

  • Kurz Liberika 24 pozostáva z 24 lekcií a odporúča sa pre žiakov základných škôl s rýchlosťou čítania aspoň 50-60 slov za minútu.
  • Kurz Liberika 16 je vhodný pre žiakov stredných a vysokých škôl.
  • Kurz Liberika Plus môžu študovať absolventi uvedených kurzov. Program pozostáva z ôsmich lekcií, v ktorých si môžete zlepšiť svoje zručnosti a získať ďalšie schopnosti. Hlavnou úlohou techniky je zvýšiť rýchlosť čítania bez straty kvality osvojenia si látky.

Vďaka zručnostiam v rýchlom čítaní sa dieťa ľahšie učí v škole a zvláda veľké pracovné zaťaženie. V dospelosti mu takéto schopnosti umožnia produktívne pracovať a dosahovať úspechy v rôznych oblastiach.

Moderný svet je v dobrom i zlom faktorom, ktorý diktuje pravidlá vývoja podľa potrieb ľudstva. Získanie zručností tohto typu je výbornou investíciou do budúcnosti každého mladého človeka.