Obsah:

  • Kognitívne myslenie človeka
  • Ako rozvíjať kognitívne myslenie
  • Cvičenia na rozvoj kognitívneho myslenia
  • Mentálna aritmetika a kognitívne myslenie

Myslenie kognitívneho typu sa u dieťaťa objavuje už od narodenia a je odlišné od myslenia dospelého. Švajčiarsky psychológ a filozof Jean Piaget prvýkrát hovoril o teórii kognitívneho vývoja (lat. „Cognitio“ – „poznanie“).

Podľa Piageta je človek schopný vytvárať domnienky a hypotézy už v mladosti. S vekom sa funkcie kognitívneho myslenia vytrácajú.

Ako vplýva mentálna aritmetika od AMAkids na naše kognitívne myslenie?

KOGNITÍVNE MYSLENIE ČLOVEKA

Bez tohto typu myslenia nie je človek schopný viesť spoločenský život, učiť sa a zlepšovať sa. Kognitívne myslenie úzko spolupracuje s vizuálnym, ktoré je zamerané na vytváranie nových obrazov a vizuálnych objektov, schopnosť s nimi pracovať. Tento vzťah sa využíva samozrejme aj vo vyučovaní matematiky, geometrie a fyziky.

Kognitívno-vizuálny (vizuálno-kognitívny) prístup k učeniu zahŕňa použitie obrazov v pedagogickom procese pomocou grafiky a animácie. Tým sa harmonicky rozvíjajú obe hemisféry mozgu a študent dostáva pozitívne emócie. Vizuálne štrukturálne myslenie vám umožňuje vidieť vzťah medzi prvkami obrazu a voľne ich používať vo vašej mysli.

Mnohé divy sveta a technológie, ako napríklad egyptské pyramídy, vesmírne lode, nevznikajú vďaka matematike a iným exaktným vedám, ale vďaka predstavivosti ich tvorcu či ideológii stvorenia.

AKO ROZVÍJAŤ KOGNITÍVNE MYSLENIE

Ako rozvíjať toto notoricky známe kognitívne myslenie? Nedávno sa verilo, že inteligencia je genetická informácia a nemožno ju ďalej rozvíjať. Ale po objavení multimodálnej vyučovacej metódy sa tieto tvrdenia ukázali ako nesprávne.

Multimodálne vzdelávanie zahŕňa sprostredkovanie maxima informácií pomocou vizualizácie a sluchu.

Študujeme rôznym spôsobom v rôznych oblastiach – tu hovoríme aj o integrácii do spoločnosti.

Základom takýchto vzdelávacích aktivít je výskum tímu vedcov: Perring, Jaeggi, Buschkul a Jonides. Ich podstata je v tréningu krátkodobej pamäte. To umožňuje výrazne rozvíjať kognitívne schopnosti. Táto technika pomáha aj pri práci s deťmi s autizmom.

Nedostatočne rozvinuté kognitívne myslenie vedie k problémom v rôznych oblastiach, zo začiatku samozrejme najmä v škole.

CVIČENIA NA ROZVOJ KOGNITÍVNEHO MYSLENIA

Môžete sa pokúsiť prispieť k rozvoju kognitívneho myslenia. Tu je však potrebná zmena životného štýlu: na precvičenie mozgu potrebujete neustále získavať nové informácie, nové skúsenosti a poznatky.

Všetko nové a zaujímavé v živote stimuluje produkciu hormónu dopamín v tele a prispieva k vzniku nových neurónov a zároveň pripravuje mozog na rozvoj kognitívnych schopností.

Zmeny aktivít pomáhajú udržiavať mozog v dobrej kondícii: zvládli ste hru kariet, prejdite na šach, zo šachu môžete prejsť na cvičenie pamäte alebo rýchlostné čítanie

Tvorba nových a aj tých najoriginálnejších nápadov vzniká len na základe už získaných poznatkov. To si vyžaduje intelektuálnu odvahu a schopnosť myslieť mimo zaužívaného – ako sa hovorí mimo škatuľk a schopnosť vzdialiť sa od konvenčnej múdrosti.

A neustále cvičte mozog, napríklad nepoužívajte online prekladač, ale naučte sa slová, odložte kalkulačku a robte mentálne výpočty. Akékoľvek zjednodušenie úlohy totiž znižuje úroveň zvládnutia učiva a mozog zlenivie, intelekt nebude taký bystrý.

MENTÁLNA ARITMETIKA A KOGNITÍVNE MYSLENIE

Jedným z najefektívnejších simulátorov rozvoja mozgu je dnes  mentálna aritmetika od AMAkids. Na nácvik a výpočty v tejto disciplíne sa používa starodávne počítadlo abakus. Je to veľmi výkonný vizualizačný nástroj. Keď v duchu počítame, predstavíme si korálky abakusu na stĺpikoch. Tréning mentálnej aritmetiky harmonicky rozvíja obe hemisféry mozgu, teda bez ovplyvnenia logických a tvorivých aspektov osobnosti dieťaťa. Tým pádom dokáže prijať obrovské množstvo informácií vysokou rýchlosťou, rovnako rýchlo ich spracovať a spravovať. Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že mentálna aritmetika tiež pomáha pri učení sa akéhokoľvek nového typu činnosti. O kurzoch mentálnej aritmetiky sa dozviete na našej stránke amakids.sk .

Práca na rozvoji kognitívneho myslenia je v živote dôležitá. Nenechajte svoj mozog zhrdzavieť a uspejete v akejkoľvek oblasti života!