Obsah:

  • Rozvoj tvorivého potenciálu dieťaťa
  • Dieťa a kreativita
  • Ako naučiť svoje dieťa myslieť mimo škatuľky
  • Techniky na rozvoj kreatívneho myslenia

Spolu so všeobecným vzdelaním je pre moderného človeka dôležité rozvíjať mnoho ďalších zručností, z ktorých jednou je tvorivé myslenie. Dnes sa prejavuje v mnohých oblastiach profesionálnej činnosti. Umenie a kreativita, reklama a marketing si všade vyžadujú neštandardný prístup k riešeniu pracovných úloh. A v oblasti vedy a techniky to nejde bez sviežich nápadov, tie sú motorom pokroku. Tento trend si všímajú aj rodičia, a preto si často kladú otázku: ako rozvíjať tvorivý potenciál svojho dieťaťa? Poďme sa na to pozrieť v tomto článku..

ROZVOJ TVORIVÉHO POTENCIÁLU DIEŤAŤA

Kreatívne myslenie zohráva v ľudskom živote obrovskú úlohu. Je to faktor, ktorého prítomnosť je nevyhnutná na vytvorenie niečoho nového, pretože všetky moderné vynálezy sú výsledkom neštandardného prístupu k známym veciam. Od čias, keď človek vynašiel koleso, až po modernú éru špičkových technológií, najlepšie mozgy na svete pracujú na tom, aby nám uľahčili život.

Práčka, vysávač a dokonca aj obyčajná žiarovka sú predmety známe z detstva, dostupné pre každého. Bez rôznych užitočných vychytávok si svoj život len ​​ťažko vieme predstaviť. Málokedy však premýšľame o tom, že to všetko boli kedysi inovatívne nápady vynálezcov minulosti.

Zo školy všetci poznáme mená veľkých vedcov: Nikola Tesla, Thomas Edison, Alexander Bell. Ich diela predbehli dobu a posunuli ľudstvo k mnohým moderným objavom. Nie je známe, ako by vyzeral náš život, keby nebolo ich prínosu pre svetovú vedu. Kreatívne myslenie je však dôležité nielen v oblasti techniky: je s ním neodmysliteľne spätých mnoho profesií. Umenie, dizajn, reklama, marketing – základom všetkých týchto oblastí je schopnosť odborníkov pristupovať k riešeniu rôznych problémov netradičným spôsobom.

Samozrejme, ak má človek talent na kreativitu, potom má väčšiu šancu uspieť v takýchto oblastiach profesionálnej činnosti. Nie je prekvapujúce, že mnohí rodičia sa zaujímajú o rôzne metódy rozvoja tvorivého myslenia dieťaťa. Vedia, že to mu môže poskytnúť značnú výhodu oproti rovesníkom a položiť základ pre jeho budúce povolanie.

Moderný systém vo všeobecnovzdelávacej škole nevenuje potrebnú pozornosť rozvoju tvorivého myslenia u žiakov. Dôraz je kladený na logiku ako aj na osvojovanie si vedomostí v množstve exaktných a humanitných disciplín. Malý počet hodín venovaných výtvarnému umeniu, hudbe a choreografii v moderných školách nestačí na to, aby deti vo veľkom rozvinuli svoj potenciál. Z tohto dôvodu mnohí rodičia posielajú svoje deti do rôznych skupín v škole alebo do centier ďalšieho vzdelávania. Dôvod: tvorivá činnosť je dobrý spôsob, ako rozvíjať tvorivý prístup k riešeniu rôznych problémov.

Kreativita sa rozvíja na našich lekciách mentálnej aritmetiky a Memoriky od AMAkids.

DIEŤA A KREATIVITA

Záujem o rôzne formy umenia mení vedomie človeka, rozširuje jeho názory na všetko, čo ho obklopuje. To, čomu bežný človek neprikladá veľký význam, môže kreatívneho človeka zaujať. Pre takýchto ľudí sa známe veci môžu stať nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie.

Kreatívna činnosť vždy zahŕňa tvorivé myslenie. Či už dieťa skúša výtvarné umenie alebo v sebe objavuje hudobné nadanie, takéto aktivity prispievajú k rozvoju neštandardného myslenia.

Užitočnou činnosťou je aj vášeň pre rôzne druhy vyšívania. Pri vyšívaní, tkaní náramkov z korálkov alebo šití odevov musíte najskôr premýšľať o dizajne budúceho produktu. Pri vyšívaní toto obdobie práce v maximálnej možnej miere zahŕňa tvorivé myslenie detí, čo ich núti vymýšľať stále nové a nové možnosti.

Divadelná činnosť tiež rozvíja tvorivé schopnosti. Učitelia v bežných školách často zapájajú deti rôzneho veku do účasti na koncertoch venovaných rôznym sviatkom. Inscenácia, vývoj scenára, výber kostýmov, make-up, scénická dekorácia – príprava na to si bude vyžadovať rôzne talenty. Snažte sa teda vzbudiť u dieťaťa záujem o školské aktivity.

Je dôležité pochopiť, že kreativita nie je ani tak zručnosť, ako spôsob myslenia, schopnosť nekonvenčne reagovať na úlohu, nachádzať neočakávané riešenia. Okrem tvorivej činnosti existuje aj množstvo techník, prostredníctvom ktorých možno túto schopnosť rozvíjať.

AKO NAUČIŤ SVOJE DIEŤA MYSLIEŤ MIMO ŠKATUĽKY

Existuje mnoho metód vhodných na rozvoj tvorivého a kreatívneho myslenia. Pokiaľ ide o deti, ideálnou formou výchovnej činnosti je hra. Umožňuje vám súčasne udržať motiváciu dieťaťa v procese a naučiť ho užitočné zručnosti. Dnes existuje obrovské množstvo spoločenských hier pre celú rodinu, ktoré zahŕňajú fantáziu a kreativitu účastníkov.

Najlepšie hry sú tie, v ktorých má vedúci za úlohu vysvetliť hráčom pomocou kresieb, slov alebo gest každé vymyslené slovo. Takáto aktivita vám umožní nielen zabávať sa v spoločnosti blízkych, ale aj dať deťom príležitosť ukázať svoj tvorivý potenciál.

Spolu s rôznymi hrami existujú aj cvičenia na rozvoj kreativity:

  • „Hra asociácií“. Na to musíte mať dvoch alebo viacerých účastníkov: jeden hráč pomenuje slovo, druhý musí pomenovať, čo je s ním spojené, potom sa hráči vymenia. Táto metóda má pozitívny vplyv na obrazné myslenie a predstavivosť.
  • „Áno alebo nie“. Počas stanoveného času odpovedzte na otázky iných ľudí jednoslabične, iba pomocou týchto slov. Snažte sa zabezpečiť, aby si z toho nikto nerobil ťažkú ​​hlavu. Toto cvičenie vám umožní naučiť sa rýchlo reagovať na meniace sa situácie, rýchlo hľadať cestu z nich. Takáto zábava môže byť navyše zaujímavá a dokonca zábavná.
  • „Útok na mozog“. Ak chcete vykonať toto cvičenie, musíte prísť s problémom, napríklad: človek uviazol na pustom ostrove, má so sebou len vidličku, ďalekohľad a lano. Je potrebné vymyslieť niekoľko rôznych možností, ako sa z tejto situácie dostať. Toto cvičenie nemá len jedno správne riešenie, jeho účelom je dať čo najviac nápadov, aj tých najefektívnejších. Je lepšie trénovať v skupine: to dá účastníkom príležitosť počúvať návrhy ostatných hráčov, baviť sa a ťažiť z nich.
  • „Kreativita“. Vezmite ako základ akýkoľvek jednoduchý tvar: trojuholník, štvorec, kosoštvorec alebo kruh. Na list A4 vytlačte alebo nakreslite niekoľko týchto obrázkov v troch radoch. Na určitý čas sa snažte čo najrýchlejšie si na základe týchto figúrok vyrobiť vlastnú kresbu. Nevadí, ak nemáte výtvarný talent, dôležité je rýchlo prísť s niekoľkými originálnymi nápadmi a kvalita ich prevedenia je sekundárna.
  • „Skratky“. Vezmite si akékoľvek slovo a predstavte si, že je to skratka. Vymyslite zaujímavé dekódovanie, napríklad „TRH – tovaru rôzneho hromada“.
  • „Nezvyčajný prístup“. Sme obklopení mnohými rôznymi predmetmi, vymyslite pre ne nezvyčajnú aplikáciu, netradičné použite. Čím viac možností, tým lepšie! Je to nielen skvelý spôsob, ako rozvíjať kreativitu, ale aj dobrá príležitosť na strávenie času cestovaním alebo čakaním na dopravu.

Netreba zabúdať, že rozvoj tvorivého myslenia nie je možný bez rozširovania si obzorov. Dokonale k tomu prispieva čítanie beletrie, riešenie rôznych hádaniek, kognitívny záujem o všetko nové.

TECHNIKY NA ROZVOJ KREATÍVNEHO MYSLENIA

Pracovná náplň v moderných školách je viac zameraná na zapamätanie a používanie informácií ako na rozvoj kreativity a tvorivého myslenia. Všeobecné vzdelávanie zahŕňa riešenie rôznych úloh bez použitia neštandardného prístupu. Dokonca sa stáva, že žiak dostane nižšiu známku za riešenie matematickej úlohy metódou, ktorá nie je v programe zaradená. Tento prístup na jednej strane disciplinuje, učí deti dodržiavať všeobecne uznávané rámce, na druhej strane neumožňuje odhaliť tvorivý potenciál a negatívne ovplyvňuje kvalitu vzdelávania.

Vďaka ľavej hemisfére mozgu sa spúšťa logika a analýza, ktoré sú pre študentov tak potrebné. Pravá hemisféra, ktorá je zodpovedná za predstavivosť, sny, zmysel pre farby a kreativitu, nedostáva rovnakú záťaž. Väčšina tréningových programov smeruje k formovaniu určitej špecifickej schopnosti. Z tohto dôvodu je potrebné zvoliť metodiku, ktorá pomôže diverzifikovať ľudské zručnosti.

Program ideálne vhodný na tento účel je mentálna aritmetika a aj memorika od AMAkids.

Mentálna aritmetika používa metódy, ktoré umožňujú nielen zapojiť dve hemisféry mozgu, ale aj zlepšiť interakciu medzi nimi. Navyše, po absolvovaní kurzu sa výrazne zvyšuje prospech študentov v humanitných aj exaktných vedách. Dieťa začína nielen vykonávať aritmetické operácie v mysli, ale zlepšuje si aj fungovanie mozgu ako celku. Pravá hemisféra dostáva záťaž, začína fungovať rovnako efektívne ako ľavá, a preto sa kreativita zvyšuje.

Mentálna aritmetika  je univerzálne cvičenie mozgu, ktoré poskytuje vynikajúci základ pre školu aj dospelosť. Pre maximálny efekt z lekcií je dôležité vybrať si centrum ďalšieho vzdelávania, kde tento kurz vyučujú skúsení učitelia a jedinečným spôsobom. Potom budú výsledky tréningu dostatočne efektívne a získané zručnosti zostanú na celý život.

Kurz MEMORIKA od AMAkids je takisto skvelým nástrojom na prebudenie a rozvoj kreativity – pri práci s pamäťovými technikami tránujeme najmä predstavivosť a rýchlu kreativitu. Je to jedinečný kurz, ktorý na Slovensku ponúka iba Akadémia AMAkids – budete prekvapení, čo Vaše dieťa dokáže! Radi Vás uvítame na jednej z našich ukážkových lekciách MEMORIKY – registrujte sa vo formulári alebo tu.

Zaregistrujte sa na ukážkovú lekciu AMAkids ZDARMA:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.