Už od útleho veku je dôležité rozvíjať pohyblivosť a ohybnosť prstov. Jemná motorika je základom pre celkový rozvoj – telesný aj mentálny. Poďme spoločne preskúmať črty ranného vývoja u detí. Osvojíme si aj cvičenia, ktoré sú vhodné pre predškolský vek.

PREČO POTREBUJEME ROZVÍJAŤ MOTORIKU?

Ovládanie prstov sa využíva takmer pri každom výskume alebo činnosti súvisiacej s prácou. Bez schopnosti starostlivo zvážiť a vykonať každý pohyb nie je možné zvládnuť zručnosti ako písanie, kreslenie, písanie na klávesnici, hru na hudobný nástroj a pod. Dokonca aj jednoduché každodenné úlohy, ako je zaväzovanie šnúrok na topánkach alebo rozväzovanie uzlov, si vyžadujú vysokú úroveň jemnej motoriky rúk. Preto sa motorickému vývoju venuje pozornosť už od najútlejších rokov dieťaťa.

Vedci dokázali súvislosť medzi zručnosťami koordinácie prstov a intelektuálnym rozvojom. Tréning flexibility a pohyblivosti rúk kladie dôraz aj na tie oblasti mozgovej kôry, ktoré sú zodpovedné za pamäť, pozornosť, reč a vizuálne vnímanie informácií. Preto má zlepšenie presnosti a sily tlaku prstov (koordinácie) priamy vplyv na rozvoj alebo posilnenie ďalších schopností dieťaťa. Mnohé hry v škôlke aj doma sú zamerané na rozvoj tých zručností, ktoré sa deťom „zídu“ v prvej triede a výnimkou nie je ani tréning zručnosti rúk. Stane sa základom pre výučbu písania a ďalšie formovanie krásneho rukopisu. Preto si rozvoj jemných motorických schopností u malých detí vyžaduje osobitnú pozornosť. Ktoré dôležité nuansy by mali rodičia brať do úvahy?

ROZVOJ JEMNEJ MOTORIKY RÚK U MALÝCH DETÍ

Či už ide o trénovanie jemnej motoriky alebo rozvoj iných základných zručností, existuje množstvo cvičení, ktoré sú produktívne aj stimulujúce. Ide najmä o cvičenia s prvkami hry, aby dieťa nebolo počas cvičenia unavené či znudené. Inak sa môže stratiť motivácia. Keď je dieťa zapojené do nejakej úlohy, rodičia by mali byť prítomní po jeho boku a aktívne sa zúčastňovať na procese učenia. Ak má dieťa s nejakým cvičením ťažkosti, pomôžte mu a pochváľte ho, aj keď sa mu to nepodarí. Potom tréning nespôsobí negatívne asociácie – schopnosť transformovať negatívne na pozitívne prináša neočakávané výhody.

S dieťaťom sa odporúča vykonávanie niekoľkých krátkych tréningov počas dňa (namiesto jedného dlhého tréningu). Vyskúšajte hry, ktoré pomôžu motorike vášho dieťaťa a striedajte ich počas týždňa. Čím pestrejšia bude pracovná náplň, tým jednoduchšie bude záujem dieťaťa udržať. Kľúčové sú minúty strávené opakovaním, ale oplatí sa vydržať! Účinnosť tréningu závisí od výberu vzdelávacích hier a cvičení. Poďme si spoločne povedať, ktoré cvičenia sa na rozvoj jemnej motoriky u detí v útlom veku odporúčajú najviac.

VZDELÁVACIE HRY PRE MOTORIKU RÚK

Nasledovné hry a cvičenia zlepšujú pohyblivosť a flexibilitu prstov, sú vhodné aj pre malé deti a prinášajú viditeľné výsledky:

 • Hry s prstami. Hlavnou výhodou takýchto cvičení je, že sú vhodné aj pre tých najmenších. Hry s prstami v kombinácii so spievaním a recitovaním veselých riekaniek pozdvihnú dieťaťu náladu.
 • Origami. Vytváranie papierových figúrok akéhokoľvek rozsahu prispieva nielen k rozvoju flexibility, ale aj k formovaniu vytrvalosti u malých detí. Tieto cvičenia sú zo začiatku náročné, no postupne sa deti zdokonalia a naučia sa dávať papieru tie najneočakávanejšie tvary.
 • Modelovanie z plastelíny alebo cesta. Tento typ kreativity podporuje rozvoj motoriky prstov a nezameniteľným spôsobom precvičuje ruky. Aby dieťa získalo zamýšľanú postavu, musí starostlivo zvážiť každý pohyb, pretože príliš mäkký alebo tvrdý tlak môže zanechať neželaný dojem.
 • Šnúrka do topánok. Aj jednoduché zaviazanie šnúrok je dôležitým tréningom jemnej motoriky. Môžete vyzvať svoje dieťa, aby rozviazalo napríklad voľné uzly na šnúrkach – toto cvičenie pomôže deťom naučiť sa lepšie ovládať amplitúdu v pohyboch prstov.
 • Hra na konštruktéra. Dnes nájdete veľa variácií týchto hračiek – od „A“ po „Z“. Okrem prínosu pre rozvoj prstových zručností sa deti učia predstavivosti, správaniu „out of the box“. Usporiadajú častice podľa vlastného uváženia a z rovnakej sady zostavia rôzne figúrky – domy, autá, robotov, atď.
 • Maľovanie. Keď dieťa kreslí ceruzkou alebo farbami, učí sa vyjadrovať svoju fantáziu a myšlienky na papier. Maľovanie zároveň koordinuje pohyb prstov, čo priaznivo vplýva na motorický vývoj. Kreslenie možno nazvať „prípravnou fázou“ na učenie sa písať.

Rozvoj jemnej motoriky u detí predškolského veku je prípravou na vstup do prvej triedy. Vyžaduje sa však zlepšiť zručnosti dieťaťa ako celok, pretože ohybnosť a pohyblivosť prstov je len jednou z hlavných schopností, ktoré je potrebné trénovať. Povedzme si niečo o programoch, ktoré rozvíjajú motoriku aj inteligenciu detí predškolského veku.

AKÉ METÓDY JE NAJLEPŠIE ZVOLIŤ?

Pre úspešné prispôsobenie sa škole musí dieťa prísť do prvej triedy so sebavedomím. Na tento účel je potrebné rozvíjať jeho schopností vo zvýšenej intenzite. Okrem jemnej motoriky je potrebné trénovať logické myslenie, pamäť a rozvíjať kreativitu. Technika, ktorá nám pomôže tieto úlohy dokonale zvládnuť a zároveň deti naučí rýchlo mentálne počítať, je mentálna aritmetika.

Jej princíp spočíva v počítaní špeciálnym spôsobom – pomocou počítadla abakus a jeho guličky. Najprv sa deti naučia používať počítadlo rukami, čím dokonale trénujú aj jemnú motoriku a osvoja si princíp fungovania tohto nástroja. Neskôr s ním skúšajú vykonávať jednoduché matematické operácie. Keď im tento spôsob výpočtu už nespôsobuje ťažkosti, deti sa naučia predstavovať si v mysli „abakus“ a mentálne počítať. Postupom času sa zručnosti zlepšujú a deti vykazujú úžasné výsledky, pretože zvládajú výpočty ešte rýchlejšie ako dospelý človek s kalkulačkou.

Kľúčovou črtou mentálnej aritmetiky je súčasné používanie oboch hemisfér mozgu: ľavej, ktorá nám umožňuje myslieť logicky a analyticky, a pravej, ktorá je zodpovedná za tvorivý potenciál, kreativitu a predstavivosť. Toto mnohostranné zaťaženie spôsobuje, že ľudský mozog pracuje produktívnejšie, čo má pozitívny vplyv na základné prvky inteligencie:

 • rýchlosť reakcie sa zvyšuje, čo deťom umožňuje rýchlejšie reagovať a riešiť úlohy,
 • zlepšuje sa koncentrácia, čo výrazne pomáha udržať pozornosť v triede v škole,
 • medzi oboma hemisférami mozgu sa vytvárajú spojenia, ktoré umožňujú efektívnejšie učenie v škole aj doma,
 • trénuje sa pamäť aj schopnosti vnímania a spracovania informácií,
 • rozvíja sa logické myslenie a analytické schopnosti,
 • rozvíja sa tvorivý potenciál a tvorivé myslenie,
 • počiatočná potreba intenzívnej manuálnej práce zabezpečuje aktiváciu mozgových centier.

Mentálna aritmetika je výborným trénerom jemných motorických zručností a nástrojom, ktorý deťom umožní rýchlo sa naučiť mentálnu aritmetiku bez použitia kalkulačky. Vďaka výhodám tejto techniky patrí tento program k najefektívnejším programom pre rozvoj detí predškolského a školského veku. Ide o skvelý spôsob ako sa pripraviť na školu. Motorický a intelektuálny rozvoj, ktorý dieťa vďaka tomuto programu získa, predstavuje základ pre ďalší rozvoj v jeho budúcom živote. Získané kognitívne zručnosti mentálnej aritmetiky nadobudnuté v centre rozvoja intelektu pomáhajú človeku aj v dospelosti pri dosahovaní úspechu v akomkoľvek úsilí.