Moderný človek musí okrem všeobecného vzdelania rozvíjať aj mnoho ďalších zručností, k akým patrí napríklad aj tvorivé myslenie. Umenie a kreativita, reklama a marketing si vyžadujú neštandardný prístup k riešeniu pracovných úloh. Ani v oblasti vedy a techniky to nejde bez sviežich nápadov. Tie sú hnacím prvkom pokroku. Tento trend si všímajú aj rodičia, a preto si často kladú otázku: ako rozvíjať tvorivý potenciál svojho dieťaťa? Poďme túto problematiku hlbšie preskúmať v nasledovnom článku.

ROZVOJ TVORIVÉHO POTENCIÁLU DIEŤAŤA

Kreatívne myslenie zohráva v ľudskom živote obrovskú úlohu. Od čias, keď človek vynašiel koleso, až po modernú éru špičkových technológií – všetky užitočné vychytávky dnešnej doby by sme bez inovatívnych nápadov vynálezcov z minulosti nemohli využívať.

Diela veľkých vedcov, akými boli napríklad Nikola Tesla, Thomas Edison či Alexander Bell, predbehli dobu a posunuli ľudstvo k mnohým moderným objavom. Kreatívne myslenie je dôležité nielen v oblasti techniky. Tento pojem sa spája s množstvom profesií v oblasti umenia, dizajnu, reklamy či marketingu. Základom všetkých týchto oblastí je schopnosť odborníkov pristupovať k riešeniu rôznych problémov netradičným spôsobom.

Ak má človek talent na kreatívne myslenie, potom má väčšiu šancu uspieť v mnohých oblastiach profesionálnej činnosti. Nie je preto prekvapujúce, že mnohí rodičia sa zaujímajú o rôzne metódy rozvoja tvorivého myslenia dieťaťa. Vedia, že mu to môže poskytnúť značnú výhodu v živote a položiť základ pre jeho budúce povolanie.

Ani moderný systém školstva nevenuje potrebnú pozornosť rozvoju tvorivého myslenia u žiakov. Dôraz sa kladie na logiku, ako aj na osvojovanie si vedomostí v množstve exaktných a humanitných disciplín. Nedostatočný počet hodín venovaných výtvarnému umeniu, hudbe a choreografii v moderných školách nestačí na to, aby deti vo veľkom rozvinuli svoj potenciál. Z tohto dôvodu prihlasujú mnohí rodičia svoje deti do rôznych centier ďalšieho vzdelávania. Ich hlavným cieľom je rozvíjať tvorivý prístup k riešeniu rôznych problémov.

DIEŤA A KREATIVITA

Záujem o rôzne formy umenia mení vedomie človeka a rozširuje jeho názory na svet, čo ho obklopuje. To, čomu bežný človek neprikladá veľký význam, môže kreatívneho človeka zaujať. Pre takýchto ľudí sa známe veci môžu stať nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie.

Či už dieťa v rámci kreatívnej činnosti skúša výtvarné umenie alebo v sebe objavuje hudobné nadanie, takéto aktivity prispievajú k rozvoju neštandardného myslenia.

Užitočnou činnosťou je napríklad aj vášeň pre rôzne druhy vyšívania. Pri vyšívaní, tkaní náramkov z korálkov alebo šití odevov musí dieťa najskôr premýšľať o dizajne budúceho produktu. Neodmysliteľným faktorom vyšívania je kreatívne myslenie detí, ktoré ich núti vymýšľať stále nové a nové možnosti.

Divadelná činnosť rozvíja aj tvorivé schopnosti. Učitelia v školách často zapájajú deti rôzneho veku do prípravy koncertov či zaujímavých podujatí. Inscenácia, vývoj scenára, výber kostýmov, make-up, scénická dekorácia – všetky tieto činnosti si vyžadujú rôzne talenty. Snažte sa teda vzbudiť u dieťaťa záujem o školské aktivity.

Kreativita nie je ani tak zručnosť, ako spôsob myslenia, schopnosť nekonvenčne reagovať na úlohu a nachádzať neočakávané riešenia. Okrem tvorivej činnosti existuje aj množstvo techník, prostredníctvom ktorých možno túto schopnosť rozvíjať.

AKO NAUČIŤ DIEŤA MYSLIEŤ TVORIVO?

Ideálnou formou rozvoja tvorivej činnosti u detí je hra. Umožňuje „udržať“ motiváciu dieťaťa a naučiť ho užitočné zručnosti. Dnes existuje obrovské množstvo spoločenských hier pre celú rodinu, ktoré rozvíjajú fantáziu a kreativitu účastníkov.

Najlepšie hry sú tie, v ktorých má vedúci za úlohu vysvetliť hráčom pomocou kresieb, slov alebo gest každé vymyslené slovo. Takáto aktivita vám umožní nielen zabávať sa v spoločnosti blízkych, ale zároveň dať deťom príležitosť ukázať svoj tvorivý potenciál.

Spolu s rôznymi hrami existujú aj cvičenia na rozvoj kreativity:

  • „Hra asociácií“ – na zrealizovanie tohto cvičenia musíte mať dvoch alebo viacerých účastníkov: jeden hráč pomenuje slovo, druhý musí pomenovať, čo je s ním spojené. Potom sa hráči vymenia. Táto metóda má pozitívny vplyv na obrazné myslenie a predstavivosť.
  • „Áno alebo nie“ – Počas stanoveného času odpovedzte na otázky iných ľudí jednoslabične, iba pomocou týchto slov. Toto cvičenie vám umožní naučiť sa rýchlo reagovať na meniace sa situácie, rýchlo hľadať cestu „von“. Toto cvičenie môže byť veľmi zaujímavé a zábavné.
  • „Útok na mozog“ – Toto cvičenie spočíva v tom, že musíte prísť s problémom, ako napríklad: človek uviazol na pustom ostrove, má so sebou len vidličku, ďalekohľad a lano. Je potrebné vymyslieť niekoľko rôznych možností, ako sa z tejto situácie dostať. Toto cvičenie nemá len jedno správne riešenie, jeho účelom je vymyslieť čo najviac nápadov, najmä tých najefektívnejších. Je lepšie trénovať v skupine: to dá účastníkom príležitosť počúvať návrhy ostatných hráčov, baviť sa a ťažiť z nich.
  • „Kreativita“ – Vezmite akýkoľvek jednoduchý tvar: trojuholník, štvorec, kosoštvorec alebo kruh. Na list A4 vytlačte alebo nakreslite niekoľko týchto obrázkov v troch radoch. Za určitý čas sa snažte čo najrýchlejšie si na základe týchto figúrok vyrobiť vlastnú kresbu. Nevadí, ak nemáte výtvarný talent, dôležité je rýchlo prísť s niekoľkými originálnymi nápadmi aj na úkor kvality.
  • „Skratky“ – Vymyslite akékoľvek slovo a predstavte si, že je to skratka. Vymyslite zaujímavé dekódovanie, napríklad „Krt – krátkozraký rýpací tulko“.
  • „Nezvyčajný prístup“ – Sme obklopení rôznymi predmetmi. Vymyslite pre ne nezvyčajnú aplikáciu. Čím viac možností, tým lepšie! Je to nielen skvelý spôsob ako rozvíjať kreativitu, ale aj vhodná príležitosť „ako zabiť nudu“ počas cestovania alebo čakania na dopravný prostriedok.

Rozvoj tvorivého myslenia nie je možný bez rozširovania si obzorov. Dokonale k tomu prispieva čítanie beletrie, riešenie rôznych hádaniek, ako aj kognitívny záujem o všetko nové.

TECHNIKY NA ROZVOJ KREATÍVNEHO MYSLENIA

Učebné osnovy v moderných školách sú zamerané na zapamätanie a používanie informácií. Nie sú zamerané na rozvoj kreativity a tvorivého myslenia. Všeobecné vzdelávanie podporuje riešenie rôznych úloh bez použitia neštandardného prístupu. Dokonca sa stáva, že žiak dostane horšiu známku za riešenie matematickej úlohy metódou, ktorá nie je v programe zaradená. Tento prístup učí deti dodržiavať všeobecne uznávané rámce, no neumožňuje odhaľovať tvorivý potenciál a negatívne ovplyvňuje kvalitu vzdelávania.

Vďaka ľavej hemisfére mozgu sa spúšťa logika a analýza, ktoré sú pre študentov veľmi potrebné. Pravú hemisféru, ktorá je zodpovedná za predstavivosť, sny, zmysel pre farby a kreativitu, v škole nedokážeme rovnako zaťažovať. Väčšina tréningových programov smeruje k formovaniu určitej špecifickej schopnosti. Z tohto dôvodu je potrebné zvoliť metodiku, ktorá pomôže diverzifikovať ľudské zručnosti. Program, ktorý je na tento účel ideálny, je mentálna aritmetika. Využíva metódy, ktoré umožňujú nielen zapojiť obe hemisféry mozgu, ale aj zlepšiť interakciu medzi nimi. Navyše, po absolvovaní kurzu sa výrazne zvyšuje prospech študentov v humanitných aj exaktných vedách. Dieťa začína nielenže vykonávať aritmetické operácie v mysli, ale zlepšuje sa aj fungovanie mozgu ako celku. Pravá hemisféra dostáva záťaž, začína fungovať rovnako efektívne ako ľavá, a preto sa kreativita zvyšuje. Ak ste už mentálnu aritmetiku vyskúšali – je tu pe Vás aj špeciálny program Memorika – tá je z veľkej časti zameraná práve na predstavivosť, kreativitu a schopnosť komunikácie.

Mentálna aritmetika je univerzálne cvičenie mozgu, ktoré poskytuje vynikajúci základ pre školu aj dospelosť. Pre maximálny efekt z lekcií je dôležité vybrať si centrum ďalšieho vzdelávania, kde tento kurz vyučujú skúsení učitelia a jedinečným spôsobom. Potom budú výsledky tréningu dostatočne efektívne a získané zručnosti zostanú na celý život.