Každý rodič v určitom okamihu čelí skutočnosti, že jeho dieťa stratilo chuť študovať alebo navštevovať hodiny navyše. V takýchto situáciách používajú dospelí k výchove svojich detí rôzne prístupy. Niektorí „skonfiškujú“ študentovi telefón či televízor, iní zakážu vychádzky von a niektorí rodičia nútia svoje deti ešte viac študovať. Nestačí však iba dosiahnuť poslušnosť od dieťaťa. Je potrebné zmeniť samotnú podstatu jeho postoja k učeniu a iným činnostiam, ktoré sú užitočné pre jeho rozvoj. Ako teda môžeme ovplyvniť motiváciu dieťaťa pre všetky druhy aktivít?

MOTIVÁCIA A JEJ VPLYV NA DIEŤA

Motivácia je hybná sila, ktorá núti človeka venovať svoj čas aj zdanlivo náročným činnostiam na dosiahnutie určitých cieľov. Dospelí pracujú napríklad na zlepšení svojej finančnej situácie a napredovaní v kariére. Čím viac aktivity uspokojujú potreby, tým vyššia je motivácia k plneniu týchto aktivít. Pokiaľ ide o deti, tento princíp funguje podobným spôsobom.

Najčastejšie sa dobre učia tí žiaci, pre ktorých je dôležité dosahovať výborné výsledky. Známky pre tieto deti sú spôsobom ako ukázať svoje úspechy ostatným. Dobrý výkon je prostriedkom ako si „dopriať“ pochvalu či uznanie od ostatných.

Nie všetky deti však dosahujú vysoké skóre len kvôli tomu, že im dospelí udeľujú pochvalu. Mnohým z nich rodičia za dobrý prospech v škole sľubujú rôzne výhody. Známky pre takéto deti sú spôsobom ako získať priazeň dospelých, aby dostali to, čo chcú. Samozrejme, že tento prístup k výchove nie je ani zďaleka dokonalý.

Štúdium v ​​škole, účasť na krúžkoch, pomoc v domácnosti – to všetko by malo v dieťati vzbudiť záujem a aj radosť. Nie však kvôli tomu, aby dostávalo nejaké darčeky, ale aby sa zlepšil jeho súčasný i budúci život. Najdôležitejšou úlohou rodičov je preto motivovať svoje dieťa k fyzickej aj duševnej práci.

AKO FUNGUJE MOTIVÁCIA?

Zábava je najobľúbenejšou činnosťou detí. Môžu to byť hry, prechádzky s priateľmi, sledovanie filmov. Predtým, ako sa dieťa pustí do svojich obľúbených činností, rodičia ho často požiadajú, aby upratalo izbu alebo napísalo domácu úlohu. To prebúdza motiváciu, pretože kým sa nenaplnia nároky dospelých, nebude možné začať so zábavou. Časom sa deti naučia, že lepšia voľba je najprv sa pustiť do práce a potom si dožičiť vytúžený oddych. Existujú však aj iné spôsoby, ako svoje dieťa motivovať.

V detstve človek zúfalo potrebuje súhlas, pochopenie a uznanie. To je dôvod, prečo sa mnohé deti snažia získať pre svoje správanie povzbudenie. Je dôležité pochváliť dieťa za dobré učenie, za jeho vášeň pre nejakú tvorivú činnosť alebo šport. Mali by ste prejaviť aj vďačnosť za pomoc s domácimi prácami. Pomôže to výrazne posilniť dobré návyky.

Pochvala od rodičov a učiteľov tiež prospieva sebaúcte dieťaťa. Začína veriť vo vlastné sily a snaží sa dosahovať stále vyššie výsledky v rôznych aktivitách. Úspechy, ktoré sa deťom podaria, im umožňujú odlíšiť sa od svojich rovesníkov, niekedy aj vyniknúť. Najmä v detstve a dospievaní, kedy je potreba sebavyjadrenia a objavenie vlastnej identity najvyššia. Motivačným faktorom je aj chuť ukázať výsledky svojej snahy a vytrvalosti.

AKO DIEŤA SPRÁVNE MOTIVOVAŤ?

V mnohých ohľadoch sú to práve rodičia, ktorí sú schopní zvýšiť motiváciu svojich detí k učeniu či iným aktivitám. Aby ste zvládli túto náročnú úlohu, je dôležité pri komunikácii s vašimi deťmi dodržiavať niekoľko pravidiel:

  • „Môžem ti pomôcť?“

Existuje mnoho každodenných činností, ktoré deti sami zvládajú veľmi ťažko. Ak niektoré z týchto úloh vykonávate spoločne, čas vám rýchlejšie ubehne a aktivitu dokončíte oveľa jednoduchšie. Spoločnou prácou s dieťaťom rodič zvyšuje jeho motiváciu k práci.

  • „Ide ti to veľmi dobre!“

Deti je potrebné chváliť za každý úspech. Rodičia si často nevšímajú alebo neuvedomujú, koľko úsilia musia študenti vynaložiť, aby dosiahli dobré výsledky v športe, v učení alebo v kreatívnej činnosti. Pochvala od dospelých oceňuje detské úsilie.

  • „Urob si prosím domácu úlohu pred večerou.“

Denné aktivity dospelých aj detí sa niekedy dosť výrazne odlišujú. Niekedy rodičia chcú, aby si ich dieťa cez deň spravilo úlohy, no oni chcú ísť počas toho na prechádzku. Deťom je preto potrebné dopriať, aby si svoj deň niekedy naplánovali samy. Zároveň vyžadujme, aby stihli dokončiť všetky svoje každodenné činnosti načas.

  • „Dnes si na rade.“ 

Je dôležité organizovať život doma tak, aby boli domáce práce rozdelené spravodlivo. Napríklad, ak je v rodine viac školopovinných detí, mali by ste im rozdeliť každodenné úlohy a naplánovať im vynášanie odpadkov či umývanie riadu. Vyhnete sa tak hádkam a konfliktom pri domácich povinnostiach.

  • „Naučiť sa niečo vždy vyžaduje čas.“ 

Je dôležité ukázať dieťaťu, že musí ubehnúť určitá doba, kým bude vedieť hrať na gitare, rýchlo čítať alebo porazí svojich súperov v športe. Úspech je otázkou vytrvalosti.

  • „Nabudúce to určite vyjde.“

Často sa stáva, že dieťa vynaložilo veľa úsilia na dosiahnutie určitého výsledku, no ostáva sklamané, keď sa mu to nepodarilo. V tomto prípade je dôležité podporiť ho a povedať mu, že nie všetko sa podarí na prvýkrát. Niekedy na úspech treba niekoľko pokusov. Nemožno sa vzdať kvôli prvým neúspechom. A niekedy nie je „od veci“ vyhľadať pomoc aj odborníkov na rozvoj intelektu. Tí poznajú množstvo druhov motivácie aj efektívne spôsoby, ktoré fungujú pre viaceré vekové skupiny našich detí.

Ak deti nie sú motivované k ničomu, pretože sa boja zlyhania, v tomto prípade je dôležité dieťa podporiť a vysvetliť mu, že bude schopné dosiahnuť požadovaný výsledok, ak vynaloží dostatočné úsilie. Možno nie na prvý pokus, ale časom sa mu určite podarí uspieť. 

Podpora a porozumenie – to je presne to, čo je dôležité, aby dieťa dostalo od príbuzných, aby sa nebálo ťažkostí a opäť potešilo svojich rodičov malými i veľkými úspechmi.