Mama a otec sú dvaja najdôležitejší ľudia v živote každého z nás. Rodičia do nás vkladajú celú svoju dušu, energiu a zdravie – fyzické aj duševné. Vzdelávajú nás, rozvíjajú, poskytujú nám cenné životné skúsenosti a potrebné zručnosti, aby sme vstúpili do života pripravení. V rodine zvyčajne vychovávajú dieťa dvaja ľudia: mama a otec. Naši rodičia však patria k rôznym pohlaviam, a teda aj prístup k výchove je odlišný. 

Materská výchova vychádza z matkinej lásky. Žena, ktorá sa pripravuje na matku, má celých 9 mesiacov, aby sa s úlohou matky stotožnila a stihla sa na ňu pripraviť. Už v prvých mesiacoch tehotenstva cíti dieťatko v sebe, cíti tlkot jeho srdca aj jemné kopance. Preto je na psychologickej úrovni matka na narodenie bábätka vždy pripravenejšia ako jej manžel. Muž sa stáva otcom, zhruba povedané, za pár hodín. Dajú mu dieťa a povedia: „Gratulujem, ste otcom.“ Pre muža je preto oveľa náročnejšie pripraviť sa na takú významnú životnú udalosť.

Matkina výchova je založená na bezhraničnej láske. Keďže už takmer rok žena cíti svojho syna či dcéru ako súčasť seba samej, nepotrebuje na lásku špeciálne dôvody. Miluje dieťa len preto, že existuje. A dieťa to cíti. V prvých rokoch svojho života je dieťa nerozlučne späté so svojou matkou. Spolu s materským mliekom absorbuje lásku, starostlivosť, pozornosť. Ale čím je dieťa staršie, tým sa v ňom formuje väčšia nezávislosť od matky. Učí sa chodiť a rozprávať. Každý deň sa preň stáva svet zaujímavejším a má nespočetne veľa otázok. A tu prichádza na rad otcovská výchova. Otec ako hlava rodiny by mal poznať všetky odpovede, mal by vedieť všetko. Je jedno, či to bude syn alebo dcéra. Otcovu lásku si treba zaslúžiť. Keď dieťa dosiahne vek 6 rokov, potrebuje autoritu a vedenie otca.

Mama obklopuje svoje dieťa láskavosťou a starostlivosťou. Učí ho trpezlivosti, empatii či schopnosti riešiť situácie bez konfliktov. Ak má dieťa ťažkosti s kamarátmi, s komunikáciou, s dôverou, tak tieto problémy rieši matka. 

Účelom otcovskej výchovy je formovať v synovi či dcére angažovanosť, cieľavedomosť, vytrvalosť a odvahu. Otecko učí dieťa prekonávať samého seba, posúvať sa vpred a zvládať ťažkosti, ktoré sa na ceste vyskytli. Ak sa vyskytnú ťažkosti pri učení, otec ich pomôže prekonať.

Mamy sú zodpovedné za intelektuálny rozvoj detí.

Mamy hrajú s deťmi stolové a vzdelávacie hry, kreslia a čítajú rozprávky. Otec má za úlohu zdokonaľovať telesný rozvoj svojho dieťaťa. 

Môže to byť turistika, rafting, basketbal a hokej či bojové umenia. Vďaka tomu sa dieťa cíti silné, rozvíja všetky svalové skupiny, stáva sa silnejším.

OTEC VERZUS MAMA

Otec zohráva obrovskú úlohu, ak je v rodine syn. Otec si už od narodenia syna musí dávať pozor na svoje činy, gestá, mimiku, slová. Dôvod je jednoduchý: dieťa v už rannom detstve kopíruje správanie svojich rodičov. Otec sa musí správať ako rytier a naučiť sa správnemu správaniu. Ak matka nesie z obchodu ťažkú ​​tašku, otec by mal syna naučiť, aby mame pomohol. Ak otec s dieťaťom sedia v autobuse a na zastávke vojde do autobusu žena, otec by mal dieťaťu vysvetliť, že má svoje miesto uvoľniť žene. Veľký význam má aj to, ako sa otec správa k manželke, matke svojho dieťaťa. Pretože práve cez pozorovanie vzťahu rodičov si syn vytvorí svoj postoj k dievčatám v škôlke a k dievčatám v škole. Ak dieťa vidí pred sebou príklad šťastnej príkladnej rodiny, potom si v budúcnosti jednoduchšie vybuduje vlastnú prosperujúcu rodinu.

To isté platí pre vzťahy medzi matkou a dcérou. Matka by mala dať svojej dcére vedomosti o tom, ako sa starať o domácnosť a ako sa správať k mužom. Matka by mala svojej dcére odhaliť ženské tajomstvá, ktoré jej v budúcnosti pomôžu stať sa šťastnou manželkou a výbornou matkou. Všetko, čo sa týka krásy, vzhľadu, ženských trikov – by mala mama preniesť na svoju dcéru.

Na príklade vzťahu otca a matky vidí syn a dcéra, čo znamená rodina. Ak otec povie svojmu dievčaťu, že je múdra a krásna, vzbudzuje vo svojej dcére dôveru. Vďaka činom svojho otca sa dievča naučí porozumieť mužskej prirodzenosti. Ak otec nevenuje pozornosť svojej dcére, začne byť rozmarnou práve kvôli túžbe upútať na seba pozornosť.

Niekedy oteckovia hovoria, že nevedia, čo s dieťaťom. Odpoveď je veľmi jednoduchá: musíte prísť so spoločnou aktivitou. Kým je dieťa ešte batoľaťom, môže sa s ním otecko prechádzať v parku alebo v lese. Keď dieťa vyrastie, môže mu porozprávať o svete, o prírode či o vesmíre. A o nejaký čas neskôr môže otec so synom tráviť čas v garáži, montovať auto, spotrebiče či rozvíjať rôzne iné kreatívne činnosti. Dcérku môže naučiť lyžovať či jazdiť autom. Hlavná vec je, že má s dieťaťom spoločný koníček. Potom v rodine určite vznikne dôverný vzťah.

HURÁ, ZAČÍNAJÚ PRÁZDNINY – ČO JE DÔLEŽITÉ?

  • Mama a otec musia pri výchove „ťahať za jeden koniec“ – znamená to, že mama a otec by sa nemali kvôli výchovným metódam hádať. Ak niekedy dôjde k nedorozumeniam, je veľmi dôležité, aby dieťa videlo, že jeho rodičia sú vždy jednotní, že nemajú nezhody a konflikty. Ak príde dcéra za mamou a spýta sa, či môže ísť na diskotéku a mama jej to neschváli, ten istý názor by mal mať aj otec dcéry. Ak je dieťa v striedavej starostlivosti rodičov, mali by sa rodičia s príchodom prázdnin vopred dohodnúť, ktoré aktivity budú dieťaťu akceptovať. V prípade AMA Angličtiny online, ktorá funguje aj počas letných prázdnin, môžu byť obaja rodičia súčasťou napredovania ich dieťaťa v angličtine. Ak je v matematike lepší otecko, môže sa dieťa zdokonaľovať v násobilke aj počas leta. Tento kurz funguje aj počas letných dní.
  • Mama a otec by mali všetky svoje hádky riešiť sami, bez účasti dieťaťa. V opačnom prípade to „podkope“ autoritu dospelých a dieťa si u rodičov začne budovať dôveru len veľmi ťažko.