Dieťa, ktoré vyrastá v rodine spolu s bratom alebo sestrou, sa nevyhnutne stretáva s pojmami ako „spoločné hračky“, „spoločná zábava“, „závisť a hrdosť“, atď. V podmienkach súperenia či podpory zo strany súrodencov získavajú deti množstvo veľmi cenných a užitočných vlastností, ktoré potom dokážu využiť vo svojom živote. Ako to vyzerá u rodičov s jedným dieťaťom v rodine? Aké problémy treba očakávať? Ako prispieť k tomu, aby váš syn alebo dcéra nepremeškali dôležité fázy formovania osobnosti, ktorými prechádzajú deti, ktoré sú vychovávané so svojimi bratmi alebo sestrami?

MOŽNÉ PROBLÉMY

Výchova jediného dieťaťa v rodine je náročný proces. Jedným z najčastejších problémov v rodinách s jediným dieťaťom je sebectvo detí. Neustála pozornosť rodičov môže negatívne vplývať na charakter dieťaťa. Zvyk byť stredobodom pozornosti spôsobuje rozvoj chamtivosti a nadmerného sebavedomia.

Ak dieťa vyrastá s bratom alebo sestrou, učí sa robiť kompromisy, učí sa vyjednávať aj sa vzdávať. Alebo naopak – tvrdohlavo si presadiť svoj názor. V rodinách s jedným dieťaťom táto potreba nevzniká a to vedie k vzniku ďalšieho problému – silnej závislosti na rodičoch. Deti, ktoré spolu vyrastajú, pociťujú vzájomné prepojenie, spoločne prechádzajú náročnými etapami výchovy, vzájomne si pomáhajú v ťažkých životných situáciách. Objavujú sa prvé tajomstvá pred rodičmi, majstrovské plány, prvé „skrýše“ – rodí sa skutočné priateľstvo. So súrodencami s veľkým vekovým rozdielom alebo s jedináčikom v rodine sa týmito blízkymi priateľmi stávajú zvyčajne samotní rodičia. Obaja sú mentori a najlepší priatelia. Diskutujú spoločne o všetkom, čo sa v živote deje. V tejto situácii sa deti ťažšie začleňujú do spoločnosti. Netušia, čo je to skutočné priateľstvo a často sa cítia osamelé.

PRÍČINY PROBLÉMOV

Rodičia by mali o problémoch svojho jediného dieťaťa v rodine vedieť všetko. Dieťa do 7 rokov je zrkadlom, v ktorom sa odráža všetko, čo sa v rodine deje. Hlavným dôvodom vzniku problému preto prekvapivo nie je túžba po súrodencovi, ale správanie sa rodičov voči dieťaťu. Deti nemajú plne vytvorený systém morálnych hodnôt a všetko, čo im ukážeme, považujú za nominálnu hodnotu. Ak svojmu dieťaťu povieme, že na svete nie je lepší človek ako on, skôr či neskôr začne takto uvažovať.

AKO SA VYHNÚŤ PROBLÉMOM?

Vyššie uvedeným problémom sa síce úplne nevyhnete, ale môžete ich minimalizovať. K tomu ale musíte poznať zvláštnosti výchovy jediného dieťaťa v rodine:

  • Snažte sa pri výchove detí používať zdravý rozum. To znamená, že ak sa hrá len s jednou alebo dvoma hračkami, nemusíte svojmu dieťaťu kupovať celý supermarket. Svojmu synovi alebo dcére nemusíte neustále naznačovať, že je lepší ako ostatní len preto, že je to vaše dieťa. Nie je potrebné volať sanitku kvôli malému škrabancu na jeho dlani. Prílišná protekcia a nadmerné prejavovanie lásky škodí. Preto, ak budete bozkávať svojho syna alebo dcéru na dobrú noc, myslite na budúcnosť vášho dieťaťa. Nielen na súčasnosť.
  • Socializujte sa a komunikujte. To je ďalšia nevyhnutnosť pri výchove jediného dieťaťa v rodine. Ak máte známych s dieťaťom v rovnakom veku, neváhajte sa skamarátiť. To pomôže vášmu dieťaťu naučiť sa komunikovať s rovesníkmi, podeliť sa s hračkami, nachádzať spoločné riešenia, atď. A vy si môžete trochu oddýchnuť. Váš syn alebo dcéra začnú postupne porovnávať správanie svojich rovesníkov aj ich rodičov. Časom prídu na to, že ho vychovávate po svojom. Že všetci rodičia sú veľmi odlišní. Tým sa začne rozvíjať jeho osobnosť aj iným smerom. Túto úlohu vám pomôžu zvládnuť aj kluby a mimoškolské aktivity na rozvoj intelektu. Skutočný koníček dieťa uchváti, pribudnú mu nové známosti a podnet na ďalší rozvoj. Centrum AMAkids je neuveriteľne vhodná príležitosť, ako sa „popasovať“ s rovesníkmi hravou formou mimo školského prostredia a zároveň aj intelektuálne rásť.
  • Zaobstarajte si domáceho maznáčika. Ak máte túto možnosť, určite ju využite. Výcvik psa alebo starostlivosť o mačku pomôže vášmu dieťaťu osvojiť si koncept zodpovednosti, starostlivosti aj lojality. Okrem toho bude mať váš syn alebo dcéra povinné domáce práce, ktoré budú súvisieť so starostlivosťou o zvieratko. To pomôže rozvíjať rodinnú disciplínu. Je to zároveň aj neustála príležitosť zaujať dieťa rozhovormi o budúcich plánoch alebo nákupoch súvisiacich so zvieratami. Napriek všetkým výhodám tejto perspektívy však buďte opatrní. Keď kúpite svojmu dieťaťu psíka alebo mačičku, dávate mu nielen možnosť precvičiť si sociálne zručnosti, ale aj kamaráta, člena rodiny, s ktorým sa bude rozchádzať len veľmi ťažko. Starostlivosť o domáce zvieratko naučí vaše dieťa trpezlivosti a citlivosti (ak sa zvieratku niečo stane).

Okrem vyššie uvedených tipov ako zvládať výchovu jedného dieťaťa v rodine, pomôžu aj detské letné tábory či programy pre rozvoj intelektu. V nich si dieťa spolu so socializáciou osvojí základné princípy samostatného života a táborový poriadok ho naučí disciplíne a určitému rozvrhu.

A ČO DODAŤ NA ZÁVER?

Pri správnej výchove nezáleží na tom, koľko detí je v rodine. Oveľa dôležitejšie je veriť v seba a snažiť sa odovzdať svojmu dieťaťu to najlepšie, čo vo vás je. Potom určite splní všetky vaše očakávania a môžete byť na neho hrdí. A pamätajte, že najdôležitejšie je milovať svojho syna alebo dcéru, venovať dieťaťu veľké množstvo starostlivosti, pozornosti, pomoci a podpory. Len v atmosfére porozumenia, dôvery a rešpektu z neho vychováte charizmatického nezávislého človeka.