AMAMATIKA ONLINE

Matematika, logika, základy programovania a finančná gramotnosť

MODERNÁ VÝUČBOVÁ
PLATFORMA ONLINE

Náš online kurz obsahuje 100 vzdelávacích hier určených pre deti. V osobnom účte študenta môžete sledovať pokrok svojho dieťaťa, jeho hodnotenia a domáce úlohy

Aritmetika

 • Akcie s číslami
 • Časti celku a zlomky
 • Merania hodnôt

Geometria

 • Geometrické tvary
 • Obvod a plocha
 • Symetria

Riešenie zadaní

 • Riešenie a tvorba problémov rôznych úrovní & zložitosti

Finančná gramotnosť

 • Nakupovanie s výhodami
 • História meny, cena a náklady
 • Finančná bezpečnosť
 • Bankové produkty

Základy programovania

 • Čo je algoritmus
 • Množstvá
 • Analýza údajov, blokové diagramy

Doplnkové hry

 • Logické hry pre pozornosť, pamäť a myslenie
ROZVOJ MATEMATICKÉHO A NETRADIČNÉHO MYSLENIA

Matematické myslenie

Pomáha dieťaťu rozvíjať logiku a riešenie problémov

Priestorová orientácia

Rozvíja pamäť, predstavivosť a priestorové myslenie

Analytické myslenie

Dieťa sa naučí analyzovať informácie a stane sa kritickým mysliteľom

Finančná gramotnosť

Vybuduje základy finančnej gramotnosti

Netradičné myslenie

Riešenie neštandardných úloh v matematike, ktoré nemajú všeobecné pravidlá

VÝHODY KURZU

1.

Kontrola domáceho zadania (Výzva)

2.

Učenie sa nových tém pomocou hier

3.

Absolvovanie úloh v učebnici a na online platforme

4.

Kontrola a opakovanie získaných poznatkov

5.

Vykonávanie domáceho zadania (Výzva)

AKO PREBIEHAJÚ LEKCIE

mini skupiny

zaručený individuálny prístup v skupinke do 5 detí

45 minút

trvanie 1 alebo 2 krát týždenne

34 hier

robí učenie zaujímavým a efektívnym

FAQ
Výber online kurzu matematiky pre deti
Pri výbere online kurzu matematiky pre deti by ste sa mali riadiť koncepciou učenia. Kompetentná metodika formuje záujem žiakov o vedu, rozvíja logické myslenie a učí, ako získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi. Amamatika je autorský program z akadémie AMAkids pre rozvoj intelektu, ktorý vytvorili kvalifikovaní odborníci v súlade so vzdelávacími štandardmi.
Aké sú výhody online kurzu AMAmatika?
Kurzy matematiky poskytujú základné zručnosti v aritmetike a finančnej gramotnosti, ako aj základy geometrie a programovania. V kurzoch matematiky deti zovšeobecňujú a analyzujú látku a nachádzajú neštandardné riešenia viacúrovňových problémov. Učebné materiály sú pestré a poučné. Online forma poskytuje žiakom ďalšie možnosti – vlastné tempo učenia, komunikáciu s učiteľmi, komfort pre žiakov.
Základy online výučby matematiky pre základné školy
Je to metodika, ktorá rozvíja intelektuálne schopnosti študentov a zvyšuje ich záujem o učenie. Náš online kurz matematiky je založený na hravých, praktických aktivitách, ktoré skúmajú jej vzťah s ostatnými vedami. Ak dieťa pochopí dôležitosť predmetu, proces učenia sa stáva plodnejším. Je dôležité, aby učitelia deťom sprostredkovali výhody prírodných vied a potrebu ich štúdia.
Učiteľ alebo online kurz matematiky?
Naša metodika sa zameriava na osvojenie si základov matematických vied, ako aj príbuzných disciplín. Podporuje harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a rozširuje jeho obzory a pohľad na svet. Väčšina lektorov používa klasické učebné pomôcky, zatiaľ čo online kurzy matematiky pre deti predškolského veku AMAkids vytvárajú holistický a systematický prístup. Vyučovanie sa stáva dôsledným, čo zohráva dôležitú úlohu pri práci s deťmi na prvom stupni základnej školy.
Ako môže byť online kurz matematiky jednoduchý a zároveň efektívny?
Ak deti neprejavujú záujem o učenie, účinnosť učenia sa výrazne znižuje. Keďže hra je prevažujúcou formou činnosti detí, učenie je založené na zodpovedajúcom princípe. Kurz matematiky je pre deti prístupný a ľahko sa ho učia, pretože hranice medzi vedou a zábavou sa stierajú.

MÁTE EŠTE OTÁZKY?

Zanechajte Vaše dáta & ozveme sa Vám