Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk

Mentálna aritmetika pre deti
v akadémii rozvoja AMAKids

Táto metóda trénuje rýchlosť prijímania a spracovania informácií a rozvíja komunikáciu medzi mozgovými hemisférami vďaka vizualizáci výpočtov na počítadle Abakus.
Vysoká rýchlosť počítania v duchu nie je hlavným účelom, ale zaujímavým „vedľajším“ účinkom.
aktívnych centier
úspešných absolventov
kvalifikovaných trenérov
krajín
Head counters course

Prihláste Vaše dieťa na bezplatnú ukážkovú lekciu mentálnej aritmetiky.

Červenou farbou sú zvýraznené polia, ktorá vyžadujú pozornosť..
Prihlásiť sa
1 Dnes
prihlásených

Ďakujem!

Vaša správa bola prijatá!

Spojíme sa s Vami v najbližšej dobe.

3 HLAVNÉ VÝHODY MENTÁLNEJ ARITMETIKY AMAKIDS

Individuálny prístup k výuke

V AMAKids dbáme na osobný prístup a prispôsobivosť: podľa potrieb a momentálneho stavu každého dieťaťa pre neho pripravujeme úlohy k precvičovaniu na základe dosiahnutých úspechov. Tento systém takisto umožňuje sledovať individuálny vývoj každého žiaka.

Škola hrou

Aby domáce úlohy boli pre deti čo najzaujímavejšie, na online-platforme AMAKids máme pripravený systém úrovní a odmien. Ich súťažnému duchu tak niekoľkokrát do roka ponúkame priestor v internetových majstrovstvách a online súbojoch.

Moderný prístup

Výučba prebieha pomocou bohatého využitia online-platformy a podľa patentovaných učebníc.
Používáme aj technológie AR a aplikácie, nevyžadujúce internetové pripojenie

Na čo bude môjmu dieťaťu Mentálna aritmetika?

Childrens sit
line analytics Analytické myslenie a kreativita
Lepšia komunikácia medzi hemisférami zvyšuje kreativitu myslenia, Vaše dieťa dokáže lepšie hľadať a skúšať rôzné spôsoby riešenia situácií
line observation Pozornosť a všímavosť
Osvojenie si mentálnej aritmetiky pestuje vo všetkých žiakoch schopnosť koncentrácie, a s ňou aj pozornosť a všímavosť
line speedmemory Rýchlejšia a
presnejšia pamäť
S tým, ako sa aktívne zapájajú obe mozgové hemisféry a zrýchľuje sa ich vzájomná komunikácia, okrem rýchlejšieho počítania sa spresňuje aj krátkodobá pamäť a zvyšuje sa schopnosť vstrebávať nové informácie
line confidence Väčšia sebaistota
Keď prídu úspechy v škole, objaví se aj rozhodnosť, vodcovské kvality a prirodzená snaha o väčšiu samostatnosť
line determination Rozhodnosť, rýchle
reakcie a zodpovednosť
Okrem kurzov priamo v Akadémii dávame deťom pravidelné domáce úlohy, ktoré si robia cez online aplikáciu. Rozvíjajú si tak zmysel pre povinnosť, za ktorú si samé zodpovedajú a ktorú samé plnia.
line perception Rýchlejšie prijímanie
nových informácií
Vďaka aktivácii harmonickej a rýchlej komunikácie medzi oboma hemisférami mozgu dieťa dokáže oveľa rýchlejšie vstrebávať nové informácie a okamžite ich vyhodnotiť

Zdá se Vám to ako sen?
Nie, je to realita - ukazujú to výsledky našich žiakov.

Ako prebiehajú lekcie Mentálnej aritmetiky?

Sheme mental arithmetic
Lekcie prebiehajú raz za týždeň
To je optimálna časová náročnosť, keďže dieťa nie je presýtené a tým pádom dokáže plynule vstrebávať informácie.
Tri vekové skupiny
Lekcie prebiehajú hravou formou
U dieťaťa nevznikajú asociácie s nudnými vyučovacími hodinami, ale učí sa so záujmom.
5–6 rokov
Najmladšia skupina
2 vyučovacie hodiny po 35 minút
7–10 rokov, 11–16 rokov
Stredná a staršia skupina
2 vyučovacie hodiny po 45 minút
Сena výučby
60-90 EUR za 4 týždne - 8 hodín
Zľavy na predplatné za 3,6 a 9 mesiacov
Celá výučba prebieha podľa patentovaných učebníc a za bohatého využitia online-platformy
Používame aj aplikácie, nevyžadujúce internetové pripojenie, a technológie AR
V skupine nie je viac ako 10 žiakov
Tréner sa tak dokáže venovať každému dieťaťu individuálne.
Z našich trénerov si sami vyškolíme profesionálov
Ak navštívite akékoľvek naše centrum, bude s Vašim dieťaťom pracovať kvalifikovaný špecialista.
Kurz mentálnej aritmetiky sa skladá z dvoch programov
Prvý program je zameraný na sčítánie a odčítanie, druhý na násobenie a delenie

Časté otázky

 • ČÍM SA MENTÁLNA ARITMETIKA LÍŠI OD BEŽNÝCH MIMOŠKOLSKÝCH PROGRAMOV?

  Jedinečnosť tejto metódy spočíva v súbežnom vývoji oboch mozgových hemisfér. V bežných programoch je pozornosť venovaná predovšetkým ľavej hemisfére, ktorá je u 95% popredu oproti. Rozvíjaním oboch mozgových hemisfér sa dieťa stáva sebavedomým, sústredeným, pozornejším k detailom, lepšie sa učí cudzie jazyky a bez problémov sa učí v škole či v ďalšej činnosti.
 • OD KOĽKÝCH ROKOV JE MOŽNÉ ŠTUDOVAŤ V RÁMCI TOHTO PROGRAMU?

  Lekcie mentálnej aritmetiky môže dieťa začať navštevovať od 5 rokov. Je nutné, aby dieťa vedelo počítať do 10 a zúčastnilo sa prvej testovacej lekcie.
 • ZLEPŠIA SA VÝSLEDKY V ŠKOLE?

  Hlavným cieľom mentálnej aritmetiky je harmonický vývoj mozgu vášho dieťaťa, nie náuka počítania. Už po 2 - 3 mesiacoch tréningu na našich kurzoch pre rozvoj detí aby ste mali zaznamenať pokrok v štúdiu matematiky, cudzích jazykov či ďalších predmetov.
 • ČO JE CIEĽOM TOHTO KURZU?

  Účelom tohto výukového programu je rozvinúť čo najvyššiu úroveň rýchlosť vnímania a spracovávania nových informácií v akomkoľvek množstve.
 • ČO ZNAMENÁ "MENTÁLNA ARITMETIKA"?

  Mentálna aritmetika je metódou rozvoja intelektuálnych schopností detí vo veku 5 až 16 rokov, založená na systéme rýchleho počítania. Po absolvovaní daného kurzu dieťa zvládne základné aritmetické výpočty (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie,umocňovanie) v hlave rýchlejšie ako kalkulačka!
 • AKÝ JE PRÍNOS MENTÁLNEJ ARITMETIKY PRE DETI?

  Mentálna aritmetika, okrem samotnej zručnosti rýchlo počítať, vyživuje korene sebaistoty a dôvery vo vlastné schopnosti. Tento kurz pomáha odkrývať vlastný potenciál a rôzne tvorivé zručnosti, ktoré by inak zostali ukryté pod povrchom. Jedným z vedľajších produktov sú lepšie študijné výsledky v škole. Dieťa sa učí prejavovať vlastnú iniciatívu a vodcovské schopnosti, dosahovať vlastné cieľe.

Pošlite nám žiadosť o bezplatnú skúšobnú lekciu

Červenou farbou sú zvýraznené polia, ktorá vyžadujú pozornosť..
Prihlásiť sa
1 Dnes
prihlásených

Ďakujem!

Vaša správa bola prijatá!

Spojíme sa s Vami v najbližšej dobe.