Akadémia pre rozvoj intelektu AMAKids pre deti vo veku 5 až 16 rokov
Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk

Английски език
от АМАКидс

Комплексна методика за обучение
на деца от 5 до 14 години

Запишете се за безплатно занятие

За кого е предназначен английски език от АМАКидс?

Владеенето на английски език помага:

Да бъдем успешни в учението

Вашето дете ще обикне заниманията по английски език и ще преминава през уроците в училище с лекота. А в бъдеще няма да има ограничение при избора на висше учебно заведение

Намиране на престижна работа

С добре овладян английски език Вашето дете избира работното си място, а не обратно

Пътешествате по цял свят, общувайки без ограничение

В бъдеще детето Ви ще пътува свободно в цял свят общувайки без езикова бариера

Научавате новите неща по-бързо от останалите

Книги, видеоигри, компютърен софтуер и други новости създадени на английски език

Опитайте безплатно

Методика за изучаване на английски на АМАКидс

Методика “Английски език” от АМАКидс е разработена на основата на водещи практики за изучаване на английски език. Нашият курс се стреми не само да научи децата да четат, пишат и говорят правилно, но и да мислят на английски език.

Разработването на методиката е резултат от работата на опитни методисти. В съставяне на материлите за курса участват професионални методисти, преподаватели с дългогодишен педагогически и преподавателски опит, англоезични специалисти

В разработването на обучаващите игри участие взимат и водещи гейм-дизайнери от няколко страни, а над озвучаването на аудио материалите от курса участие вземат професионални актьори и диктори.

Какво получавате в курса по английски езикс
от АМАКидс?

1. Обучение в игрови формат

Повече от 100 обучаващи игри, разработени за всеки раздел от курса. Всяка игра е озвучена от професионални диктори и адаптирана за всякакъв вид преносими устройства.

Увлекателно изучаване на езика
Докато играе детето овладява стъпка по стъпка всички правила в английския език като едновременно с това прилага научаванията на практика.

2. Дискусионен клуб

Собствен форум за разговори, с чиято помощ детето прилага знанията в дискусии с англоезични събеседници или в групи по двойки като по този начин ги превръща в навици и умения.

Учим се да мислим, разбираме и говорим без бариери на английски език. Показваме, как наученото се прилага в практиката, как се дават точни указания на събеседник!

3. Съвременни технологии интегрирани в обучението

Web-учебник, онлайн платформа, електронни речници и мобилно приложение, което е навсякъде с вас.

Предоставяме единствено съвременни инструменти за изучаване на английски език, които позволяват усъвършенстване и ускорено навлизане в материята на чуждия език.

4. Онлайн арена и екипни състезания

В нашите курсове има заложени състезания от турнирно естество, чиято цел не е съревнованието само по-себе си, а по-скоро произтичащите от тях мотивиращи ефекти за рафиниране на знания, умения и работа в екип. Защото именно така преминаваме на следващото стъпало!

Уникален формат на взаимодействие по групи за всеки урок, благодарение на който се развива логика, активират всеобхватните процеси на мислене и творчески подход!

Web-учебник АМАКидс - уникално и функционално
онлайн-пособие по английски език!

Какви са плюсовете на нашия Web-учебник?

  • Без разходи за закупуване на допълнителни пособия
  • Без дискове или други спомагателни устройства за инсталиране - учебникът може да се зареди на всяко преносимо устройство като Вашият смартфон!
  • Без много на брой автори или различни издания на учебните материали, които да търсите или сравнявате в магазини или сайтове
  • Нито един урок няма да бъде пропуснат или попълнен невярно благодарение на внедрената софтуерна технология, която осъществява своевременна проверка
  • Такъв учебник не може да бъде изгубен или забравен - той е там където сте и вие!
Запишете се на пробен урок

до 10 деца

в група с индивидуален подход към всяко дете

45-60 минути

занятия: от 2 пъти седмично

Повече от 100 обучителни игри

на онлайн платформа

Онлайн и офлайн формат на обучение

Избирате удобен за вас формат на обучение

Запишете се на пробен урок

Как се провеждат занятията