Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk

ZÁSADY COOKIES

Na internetových stránkach http://www.amakids.sk/ a ostatných stránkach (ďalej len "Stránky") využívaných spoločnosťou Barbora Kudláčová - AMAkids,
IČO: 52 912 183, so sídlom: Vrbovska cesta 19, 92101 Piešťany, Slovensko, zastúpená Barborou Kudláčovou, zapísaná v doklade o živnostenskom oprávnení
č. OU-PN-OZP-2020001592 v Piešťanoch, používame online identifikačné technológie (ďalej len "cookies"). Jedná sa o súbory, ktoré stránky ukladajú pomocou Vášho webového prehliadača. Tieto súbory evidujú informácie o návšteve stránok a neslúži na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov.
Používame nasledujúce druhy cookies:

pre riadny chod stránok a ich technické zabezpečenie

pre evidenciu návštevníkov a individuálne nastavenie niektorých častí stránok

Cookies používané na účely riadneho chodu stránok a ich technického zabezpečenia používame na základe vášho súhlasu, ktorý vyjadrujete nastavením svojho internetového prehliadača tak, že ukladanie týchto cookies umožňuje. Ak si prajete svoj súhlas s používaním týchto cookies odvolať, vykonajte prosím príslušné nastavenia Vášho internetového prehliadača.
Cookies používané na meranie návštevnosti používame v súvislosti so službami nástroje spoločnosti Google Inc .. Informácie o týchto nástrojoch nájdete na http://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/types/.
Ich záväzky týkajúce sa osobných údajov nájdete tu:

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Ak máte o to záujem, môžete vymazať cookies stránok zo svojho systému potom, čo si prestanete prezerať Webové stránky.

Ak ste registrovaným užívateľom, môžu byť sledovacie údaje, ktoré zhromažďujeme, previazané s údajmi, ktoré o vás zhromažďujeme v priebehu registrácie, napr. S Vašim menom a e mailovou adresou. Osobné údaje získané týmto spôsobom sú spracovávané z dôvodu nášho oprávneného záujmu, a to za prísnych interných pravidiel tak, aby nedochádzalo k neoprávneným zásahom či únikom a vždy iba v nevyhnutnej miere a po najnutnejšiu dobu.
Osobné údaje získané týmto spôsobom sú spracovávané z dôvodu nášho oprávneného záujmu, a to za prísnych interných pravidiel tak, aby nedochádzalo k neoprávneným zásahom či únikom a vždy iba v nevyhnutnej miere a po najnutnejšiu dobu.