Akadémia pre rozvoj intelektu AMAKids pre deti vo veku 5 až 16 rokov
Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk

ZÁSADY COOKIES

Na internetových stránkach http://www.amakids.sk; http://platform-amakids.eu/ a ostatných stránkach (ďalej len "Stránky") využívaných spoločnosťou  SOROBAN, s. r. o. so sídlom Orviský kút 7964/17, 921 01 Piešťany zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 47815/T, spoločnosťou OZ Šport pre mozog, so sídlom Orviský kút 7964/17, 921 01 Piešťany zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií Registrového úradu MV SR, reg. číslo VVS/1-900/90-62444, používame online identifikačné technológie (ďalej len "cookies"). Jedná sa o súbory, ktoré stránky ukladajú pomocou Vášho webového prehliadača. Tieto súbory evidujú informácie o návšteve stránok a neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov.

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce reťazec znakov, ktoré sa môžu umiestniť do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, a jednoznačne identifikujú váš prehliadač alebo vaše zariadenie. Technológie, ako sú súbory cookies, pixely a lokálne úložisko môžeme používať na poskytovanie, zabezpečenie a pochopenie produktov, služieb a reklám.

Používame nasledujúce druhy cookies:

  • pre riadny chod stránok a ich technické zabezpečenie, ( základné),
  • pre uloženie zvolených nastavení, identifikovať preferované nastavenia a uloženie prihlasovacích údajov ( analytické)
  • pre evidenciu návštevníkov a individuálne nastavenie niektorých častí stránok ( pre výkon štatistiky).

Cookies používané na účely riadneho chodu stránok a ich technického zabezpečenia používame na základe vášho súhlasu, ktorý vyjadrujete nastavením svojho internetového prehliadača tak, že ukladanie týchto cookies umožňuje. Ak si prajete svoj súhlas s používaním týchto cookies odvolať, vykonajte prosím príslušné nastavenia Vášho internetového prehliadača.
Cookies používané na meranie návštevnosti používame v súvislosti so službami nástroje spoločnosti Google Inc.. Informácie o týchto nástrojoch nájdete na http://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/types/.
Ich záväzky týkajúce sa osobných údajov nájdete tu: Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Ak máte o to záujem, môžete vymazať cookies stránok zo svojho systému potom, čo si prestanete prezerať Webové stránky.

Ak ste registrovaným užívateľom, môžu byť sledovacie údaje, ktoré zhromažďujeme, previazané s údajmi, ktoré o vás zhromažďujeme v priebehu registrácie, napr. s Vašim menom a e - mailovou adresou. Osobné údaje získané týmto spôsobom sú spracovávané z dôvodu nášho oprávneného záujmu, a to za prísnych interných pravidiel tak, aby nedochádzalo k neoprávneným zásahom či únikom a vždy iba v nevyhnutnej miere a po najnutnejšiu dobu.
Osobné údaje získané týmto spôsobom sú spracovávané z dôvodu nášho oprávneného záujmu, a to za prísnych interných pravidiel tak, aby nedochádzalo k neoprávneným zásahom či únikom a vždy iba v nevyhnutnej miere a po najnutnejšiu dobu.

Táto webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics a reklamného systému Google AdWords, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.

Sledovací súbor má dvojročnú životnosť. Informácie o používaní našich
webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. Google Analytics sme v záujme anonymizovaného evidovania IP adries rozšírili o kód "gat._anonymizeIp();", (tzv. IP masking).

IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Vašu IP adresu (číslo, ktoré Váš poskytovateľ pripojenia na internet pridelil Vášmu počítaču) preto Google z našej iniciatívy v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skracuje. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Používateľské profily vytvorené službou Google Analytics sú týmto anonymizované, t.j. vyvodiť z nich, o ktorú konkrétnu osobu ide, je fakticky vylúčené. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA.

Požívateľské profily obsahujú napríklad informácie o dĺžke návštevy, približnom geografickom pôvode, pôvode rôznych typov návštevnosti, stránkach, na ktorých používatelia návštevu ukončujú a priebehu návštevy. Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre Spoločný prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok.

IP adresa, ktorú Váš internetový prehliadač v rámci Google Analytics oznámi, sa nepriraďuje k iným údajom spoločnosti Google. K prenosu týchto údajov spoločnosťou Google smerom k tretím osobám dochádza iba na základe zákonných predpisov alebo v rámci poverenia na spracovanie údajov. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google.

Google dodržiava Zásady o ochrane osobných údajov Dohody "US Safe Harbor" a je registrovaný v rámci programu "Safe Harbor" amerického ministerstva obchodu.

Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním o Vás zhromažďovaných údajov firmou Google, vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely súhlasíte.

Ako dlho si informácie ponechávame? To závisí od typu súborov cookies. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookies vrátane lokálne zdieľaných objektov ("Flash cookies") majú obvykle dátum skončenia platnosti v rozsahu po dobu 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní.

Odmietnuť používanie súborov cookies môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookies a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť. Môžete zabrániť evidovaniu údajov, vytvorených súbormi cookies a vzťahujúcimi sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) cez Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný pod nasledovným odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Na počítači sa nastaví súbor cookies odmietnutia, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: Zakázať službu Google Analytics.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na stránke https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód Google Analytics doplnený o "anonymizeIp", aby sa zabezpečila anonymizovaná kolekcia IP adries (tzv. IP-masking).

Sociálna sieť Facebook

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej Spoločný prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako "Like" alebo "Páči sa mi". Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server Facebook, ktoré z internetových stránok Spoločný prevádzkovateľa ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na "Like" tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php.

Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou internetových stránok Spoločného prevádzkovateľa.

Sociálna sieť Instagram ( Meta)

Na čo sa používajú súbory cookies?

Súbory cookies a iné technológie umožňujú stránke alebo službám zistiť, či ich váš počítač alebo vaše zariadenie už predtým navštívili. Tieto technológie sa môžu používať na dodanie produktov, poskytovanie služieb a reklám, pomáhajú nám porozumieť, ako sa stránka alebo služba používa, pomáhajú vám efektívne prechádzať medzi stránkami, pomáhajú nám zapamätať si vaše preferencie a vo všeobecnosti zlepšiť vaše skúsenosti s používaním našich služieb. Súbory cookies tiež pomáhajú zaistiť, aby sa marketing, ktorý vidíte online, týkal viac vás a vašich záujmov.

Prečo Instagram používa súbory cookies a podobné technológie?

Technológie, ako sú súbory cookies, pixely, lokálne úložisko a podobne používame na zobrazenie relevantného obsahu, zlepšenie vášho používateľského zážitku a na ochranu Instagramu a našich používateľov. Tieto technológie môžeme používať s cieľom dodať službu, poskytnúť vám službu, ktorá sa ľahko používa, umožniť vám pohybovať sa v rámci Služby a používať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí a ukladanie informácií tak, aby Instagram reagoval rýchlejšie. Tieto technológie môžeme používať na získavanie informácií o tom, ako Službu používate, napríklad na aké stránky chodíte najčastejšie a či dostávate chybové hlásenia z určitých stránok. Tieto technológie môžeme používať na to, aby sme si dokázali zapamätať vaše voľby (napríklad vaše používateľské meno, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate) a prispôsobiť Službu s cieľom poskytnúť vám vylepšené funkcie a zdokonalený obsah. Súbory cookies sa tiež môžu použiť na zapamätanie vami vykonaných zmien týkajúcich sa veľkosti písma, typu písma a iných častí stránky, ktoré si môžete upraviť. Instagram alebo naši reklamní partneri môžu používať tieto technológie na poskytovanie reklamy, ktorá zodpovedá vašim záujmom. Tieto technológie si dokážu zapamätať, že vaše zariadenie navštívilo stránku alebo službu a môžu tiež sledovať činnosť prehliadania, ktorú vykonáva vaše zariadenie na iných stránkach alebo v iných službách než je Instagram. Tieto informácie môžu byť poskytnuté organizáciám mimo Instagramu, napríklad inzerentom a/alebo reklamným sieťam s cieľom poskytovať reklamu a pomôcť zmerať efektivitu reklamnej kampane. *Tieto technológie môžeme používať, aby sme porozumeli produktom a službám, vylepšili ich a preskúmali.

Ako dlho ostávajú súbory cookies v mojom zariadení?

Ako dlho ostanú súbory cookies vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení závisí od toho, či ide o "trvalý" alebo "dočasný" súbor cookies. Dočasný súbor cookies ostáva vo vašom zariadení, kým nezatvoríte prehliadač. Trvalý súbor cookies ostáva vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, kým mu nevyprší platnosť alebo nie je vymazaný.

Súbory cookies prvej a tretej strany

Súbory cookies prvej strany sú súbory cookies, ktoré patria Instagramu alebo inému Produktu Meta. Súbory cookies tretej strany sú súbory cookies, ktoré umiestňuje do vášho zariadenia iná strana prostredníctvom našej Služby. Súbory cookies tretej strany môže umiestniť do vášho zariadenia niekto, kto poskytuje Instagramu služby reklamy, merania, marketingu a analytiky, alebo v záujme poskytovania určitých funkcií a vylepšovania našich služieb pre vás. Napríklad súbory cookies iných spoločností nám pomáhajú pochopiť, ako sa naša služba používa. Súbory cookies tretej strany môžu do vášho zariadenia umiestniť aj naši obchodní partneri, aby vám mohli propagovať produkty a služby niekde inde na internete, aby mohli merať úspešnosť a účinnosť týchto reklám a podporovať marketing a analytiku.

Akým spôsobom môžete nastaviť súbory cookies?

Súbory cookies používame, aby sme prispôsobili a vylepšili obsah a služby, poskytli bezpečnejšie prostredie a zobrazili vám užitočné a relevantné reklamy na Instagrame aj mimo neho. Použitím ďalej uvedených nástrojov môžete okrem iného určovať, ako používame údaje na to, aby sme vám zobrazovali reklamy.

V tomto prehliadači môžete spravovať súbory cookies z Instagramu alebo iných spoločností.

Ak máte instagramový účet, svoje nastavenia súkromia môžete spravovať v Nastaveniach.

Ak nemáte instagramový účet alebo nie ste prihlásený do svojho účtu, v tomto prehliadači môžete spravovať súbory cookies iných spoločností v Produktoch Meta.

Postupujte podľa pokynov poskytnutých vaším webovým alebo mobilným prehliadačom (zvyčajne sa nachádzajú v možnostiach panelu "Pomocník", "Nástroje" alebo "Upraviť"), aby ste určili nastavenia našich súborov cookies v iných aplikáciách a na iných weboch, a súborov cookies iných spoločností na Instagrame. Ak nastavíte svoj prehliadač tak, aby sa súbory cookies alebo iné technológie deaktivovali, nemusíte mať prístup do niektorých častí našej Služby a iné časti našej Služby nemusia fungovať správne.

Ak chcete zistiť viac o tom, aké možnosti inzerenti vo všeobecnosti poskytujú jednotlivcom na ovplyvnenie toho, aké informácie o ich online aktivitách sa v priebehu času získavajú a používajú na weboch tretích strán alebo v rámci online služieb, navštívte Network Advertising Initiative (Iniciatíva sieťovej reklamy)nahttp://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, Digital Advertising Alliance (Aliancia pre digitálnu reklamu) na http://www.aboutads.info/, alebo European Digital Advertising Alliance (Európska aliancia pre digitálnu reklamu) na http://youronlinechoices.eu/.

Okrem toho vám môže prehliadač alebo zariadenie ponúkať nastavenia, ktoré vám umožňujú zvoliť, či sú súbory cookies v prehliadači nastavené, a odstrániť ich. Tieto ovládacie prvky sa líšia v závislosti od prehliadača a výrobcovia môžu kedykoľvek zmeniť nimi poskytované nastavenia, ako aj spôsob ich fungovania. Ďalšie informácie o ovládacích prvkoch ponúkaných populárnymi prehliadačmi nájdete od 23. júna 2021 na ďalej uvedených odkazoch. Určité časti Produktov Meta nemusia fungovať správne, ak máte súbory cookies v prehliadači vypnuté.

Názov

Poskytovateľ

Nástroj

Popis cookies

Platnosť

_ga

Google, Inc.

Analytics

Spoločnosť Google využíva tieto cookies výhradne na

sledovanie návštevnosti webu, bez ďalších marketingových, remarketingových alebo

reklamných rozšírení

1 hodina

_gat

Google, Inc.

Analytics

Spoločnosť Google využíva tieto cookies výhradne

na sledovanie návštevnosti webu, bez ďalších marketingových, remarketingových alebo

reklamných rozšírení.

1 hodina

_gid

Google, Inc.

Analytics

Spoločnosť Google využíva tieto cookies výhradne na sledovanie návštevnosti webu, bez ďalších marketingových, remarketingových alebo

reklamných rozšírení

1 deň

_gcl_au

Google, Inc.

Tag Manager

Spoločnosť Google využíva tieto cookies výhradne na sledovanie návštevnosti webu, bez ďalších marketingových, remarketingových

alebo reklamných rozšírení

3 mesiace

_fbp

Meta, Inc.

Facebook

Používa Facebook na poskytovanie radu reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov

tretích strán.

3 mesiace