Akadémia pre rozvoj intelektu AMAKids pre deti vo veku 5 až 16 rokov
Rozvoj bez hraníc

AKADÉMIA AMAKids Žilina

Mesto Žilina

Contact info

kontaktné
údaje

Adresa:
MC Levík, Ružová 1637, 01008 Žilina
Telefón:
421 -948-923 800