Dieťa ma zlú pamäť - čo s tým?Články Akadémia AMAKids | Blog
Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk
23.07.2019
Zdieľať: 3
  • Facebook
3662

Dieťa ma zlú pamäť - čo s tým?

Čo robiť, keď má vaše dieťa zlú pamäť? Musíte mu opakovať rovnakú vec niekoľkokrát, stále si ju však nepamätá. A ešte k tomu má problém s koncentráciou pozornosti. Snažíte sa mu vysvetliť, ako vykonať domácu úlohu, ale dieťa vás nevníma.

Ak túto situáciu poznáte, odporúčame predovšetkým neurobiť unáhlené závery, ale spočiatku zistiť, čo je presnou príčinou zlej pamäti a aké rodičovské správanie bude to správne. U predškolákov nie je tento problém toľko znateľný. Ako ale majú konať rodičia školákov v prípade, že ich dieťa má zlú pamäť a známky nie sú príliš dobré? Na programe dňa sa vyskytuje veľmi dôležitá otázka - ako zlepšiť prospech. Skúsme sa na to pozrieť.

DÍTĚ MÁ ŠPATNOU PAMĚŤ – CO S TÍM?

 Zlá pamäť U dieťaťa nie je žiaden ortieľ

  1.  Ak má vaše dieťa zlú pamäť, položte sami sebe tieto otázky:
  2.  Aké má dieťa vzťahy so svojimi rovesníkmi?
  3.  Do akej miery je schopné plniť pokyny?
  4.  Domnievate sa, že je nepozorné?
  5.  Je schopné odpovedať na priame otázky?
  6.  Má dieťa problémy s úlohami, u ktorých je treba si zapamätať veľký   objem informácií a následne ich ukladať a spracovávať?
  7.  Odmieta dieťa plniť zložité úlohy?

Ak vzniká po zodpovedaných otázkach nepotešujúci obrázok, mali by rodičia venovať zvýšenú pozornosť rozvoju a zlepšovaní pamäti dieťaťa.

Ako už bolo povedané vyššie, je nutné zistiť príčinu zlej pamäti. Životný štýl, zlý režim, preťaženie v škole, zlé spanie - všetky tieto faktory môžu výrazne ovplyvniť činnosť pamäti.

Pokúste sa vytvoriť pre vaše dieťa každodenný režim, ktorý mu umožní predísť neustálej vyťaženosti a relaxovať aspoň trochu v čase medzi návštevou školy a početných krúžkov. Majte na pamäti, že dôležitým faktorom je tiež vyváženosť  jedálnička. Nezabudnite tiež, že existujú špeciálne metodiky,  ktoré pomôžu zlepšiť pamäť dieťaťa do takej miery, že si bude schopné ľahko zapamätať veľký objem informácií a začne samostatne vykonávať úlohy bez zbytočných pripomienok.

Práve túto možnosť poskytuje jedinečná metóda mentálnej aritmetiky, podľa ktorej sa deti vo veku od 5 do 16 rokov učia v medzinárodných centrách pre rozvoj detí AMAKids. Tréningy mentálnej aritmetiky založené na metóde mentálneho počítania umožňujú významne zlepšiť nielen pamäť, ale aj vytrvalosť a rozvoj koncentrácie.

Pre zoznámenie sa s touto metodikou sa stačí prihlásiť na skúšobnú lekciu, na ktorej vám bude podrobne vysvetlené, ako bude výučba prebiehať a aké výsledky môžu deti dosiahnuť dokonca po krátkej dobe štúdia!