V akom veku je najvhodnejšie začať s výučbou?Články Akadémia AMAKids | Blog
Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk
23.07.2019
Zdieľať: 0
 • Facebook
2162

V akom veku je najvhodnejšie začať s výučbou?

Pri pohľade na mladých rodičov sa niekedy zdá, že beží akýsi maratón s názvom "Kto skôr začne učiť dieťa". Niektorí rodičia sa dokonca snažia rozvíjať aj dieťa, ktoré medzitým sladko cmúľa prst v matkinom brušku a vôbec nepremýšľa o písmenách, číslach alebo "ako robí psík

V jakém věku je nejvhodnější začít s výukou?

Je vôbec skorý rozvoj potrebný? Čo je lepšie učiť dieťa a kedy s tým začať?

Poďme najprv definovať niektoré pojmy.

Rozvoj - určitá zmena, ktorá vedie k vzniku novej kvality. Cieľ rozvoja - stimulácia záujmu spoznávať nové veci. Bez ohľadu na to, v akej oblasti. Rozvoj - to sú postupy, metódy a spôsoby .;

Výučba - činnosť dospelého vo vzťahu k dieťaťu, v dôsledku ktorej získava dieťa nové zručnosti a znalosti. Výučba - to sú fakty, zručnosti a znalosti.

Napríklad dozvedieť sa, že kocka je vyrobená z dreva a vyzerá ako štvorec - toto je výučba. Kým vymyslieť neobvyklý spôsob, ako postaviť vežu z kociek - to je rozvoj.

Trochu anatómie

Nervová sústava sa skladá z neurónov (buniek). Sú vzájomne spojené a vytvárajú neurónové siete.

Zaujímavé je, že neuróny neustále vytvárajú nové siete pri prispôsobovaní sa konkrétnym činnostiam človeka. Hra na klavír, poznávanie ovocia podľa vône, čítanie knihy - v každom prípade bude vytváraná vlastná neurónová sieť.

Prečo je dôležité to vedieť? K vytváraniu neurónových sietí dochádza u dieťaťa neustále. A čím viac sietí je vytvorených, tým dokonalejší bude rozvoj Vášho syna alebo dcéry.

Ako prispieť k vytváraniu neurónových sietí? Musíte obohatiť život dieťaťa úplne odlišnými zážitkami. Deti získavajú zážitky z ciest, nových hier a aktivít, sledovania zaujímavých videí. Použite pri modelovaní penu miesto plastelíny, k maľovaniu - krupicu na tácke miesto štetčekov, robte experimenty, snažte sa robiť obvyklé veci neobvyklými spôsobmi.

V jakém věku je nejvhodnější začít s výukou?

Dôležitosť rozvoja dieťaťa

Pre harmonický a úspešný rozvoj dieťaťa je nutné vytvoriť rad špecifických podmienok:

 • starať sa o jeho fyzický a psychický stav;
 • poskytovať dieťaťu príležitosť si samostatne vyskúšať nové metódy a spôsoby činnosti;
 • zohľadňovať jeho vekové osobitosti;
 • zapájať všetky zmysly;
 • vytvárať bohaté poznávacie prostredia.

Predstavte si, že staviate dom. K tomu, aby bol odolný, nesadal ani sa neskrivil, budete potrebovať pevné základy. Práve základy sú zaťažované v najväčšej miere. V rozvoji a výchove dieťaťa sú základy tvorené formovaním neurónových spojení, rozvojom psychických procesov. To všetko je základ čiže základná úroveň potrebná pre dieťa na osvojenie ďalších znalostí.

V akom veku začať s výučbou dieťaťa?

Dieťa je potrebné rozvíjať (práve rozvíjať!) čo najskôr. Musí sa veľa hýbať, klásť otázky, snažiť sa robiť obvyklé veci neobvyklými spôsobmi, často meniť prostredie a získavať čo najviac nových zážitkov.

Návštevy divadiel, koncertov, múzeí a najrôznejších výstav nepochybne významne prispejú k rozvoju dieťaťa. Avšak za predpokladu, že všetky tieto akcie zodpovedajú veku dieťaťa.

V akom veku je najvhodnejšie učiť dieťa novým poznatkom a zručnostiam? Niektorí rodičia začínajú učiť dieťa už od 3 rokov, iní začínajú uvažovať o výučbe okolo 5. roku veku dieťaťa, zatiaľ čo ďalší rodičia predlžujú detstvo dieťaťa až do 7 rokov. Kto má pravdu?

To všetko závisí na samotnom dieťati, jeho aktivite, miere pripravenosti, záujmu a schopnosti vnímať informácie. Nesmieme podľahnúť všeobecným módnym trendom, musíme sa na svoje dieťa pozrieť a zistiť, či je schopné, pripravené a túži po učení.

V každom veku existujú senzitívne (priaznivé) obdobie pre rozvoj nových zručností.

 • priaznivé obdobie pre rozvoj reči - od 0 do 6 rokov;
 • pripravenosť k osvojeniu pravidiel pre poriadok - od 0 do 3 rokov;
 • zmyslový vývoj trvá od narodenia do 5,5 rokov;
 • obdobie vnímanie drobných predmetov - od 1,5 do 5,5 rokov;
 • obdobie pohybov a aktivít - od 1 do 4 rokov;
 • priaznivé obdobie pre rozvoj sociálnych zručností - od 2,5 do 6 rokov.

Pri výučbe a rozvoji dieťaťa je potrebné prihliadať na tieto obdobia, ako aj na špecifíká vývojovej psychológie.

V jakém věku je nejvhodnější začít s výukou?

Osobitosti výučby dieťaťa od 3 rokov

Hlavnou aktivitou dieťaťa v tomto veku je hra. Dieťa je schopné absorbovať nové poznatky iba formou hry.

Psychologické procesy sú u dieťaťa nestabilné, správanie predškoláka závisí na jeho zdravotnom stave a okolitom prostredí. Dieťa môže byť pri výučbe rozptyľované horúčavou alebo tesnou gumičkou na pančuchách. Zapamätá si iba veci, ktoré ho náhle zlákali a vyvolali v ňom záujem. Čím bohatšie je rozvojové prostredie, tým väčší počet predmetov dieťa zaujme. To znamená, že dospelý získa viac príležitostí k jeho výučbe.

Ak prebieha výučba pod nátlakom a ak budeme nútiť dieťa k tomu, aby sa sústredilo, je tu riziko vyvolania u dieťaťa averzie k učeniu, čo bude mať za následok negatívny dopad na budúce štúdium.

Osobitosti výučby dieťaťa od 5 rokov

Hlavnou aktivitou zostáva hra, avšak stáva sa zložitejšou, v hre sa objavuje námet a rozdelenie úloh. Rastie počet vzdelávacích možností, lebo u dieťaťa sa rozvíjajú psychické procesy: zvyšuje sa objem pamäti, doba koncentrácie pozornosti.

Neúmyselná pozornosť a pamäť je nahradzovaná úmyselnou - predškolák môže byť požiadaný, aby sa sústredil na predmet výučby.

Ak pri výučbe nebudú zohľadnené individuálne vlastnosti dieťaťa, začne sa čoskoro nudiť a tým príde výučba navnivoč. Pri výučbe od 5 rokov je preto dôležité voliť skúseného učiteľa a pre dieťa zaujímavý program.

Osobitosti výučby dieťaťa od 7 rokov

Bližšie k 7 rokom detský mozog dieťaťu sám napovedá, že je čas sa učiť. Hlavnou aktivitou dieťaťa sa stáva učenie. Dieťa sa so záujmom učí novým veciam, skúša odlišné spôsoby činnosti, túži vedieť viac dnes ako včera. Psychické procesy sú dostatočne vyvinuté na to, aby sa dieťa dokázalo sústrediť na predmet výučby, vykonávať pokyny učiteľa a neupadnúť do zúfalstva, keď sa niečo nepodarí.

Mladší školáci sú schopní riešiť rôzne úlohy, zisťovať súvislosti medzi objektmi, sumarizovať a systematizovať informácie. Úmyselná pamäť je u dieťaťa už vyvinutá.

Pozornosť je však stále nestabilná, a to i napriek tomu, že deti vo veku 7 rokov sú už schopné sústrediť sa na jednu vec dlhšie ako 15 až 20 minút. Preto by mala byť výučba pestrá a dynamická, aby sa dieťa nezačalo nudiť a rozptyľovať sa zaujímavejšími vecami.

V akom veku začať učiť dieťa, čo ho učiť a v akej forme bude výučba prebiehať - rozhodnutie je na rodičoch. K tomu, aby ste dospeli k správnemu rozhodnutiu, sa nenechajte strhnúť módnymi trendmi ani populárnymi metodikami. Pozrite sa na svoje  dieťa a zistite, či je pripravené sa učiť. Baví dieťa plnenie úloh? Až potom, so zohľadnením schopností, sklonov, silných a slabých stránok osobnosti syna alebo dcéry, začnite s výučbou. Včas začatá výučba odhalí schopnosti dieťaťa a bude stimulovať dieťa k ďalšiemu rozvoju.