Ako sa naučiť mentálnu aritmetikuČlánky Akadémia AMAKids | Blog
Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk
23.07.2019
Zdieľať: 0
  • Facebook
3810

Ako sa naučiť mentálnu aritmetiku

Základom mentálnej aritmetiky je výučba techniky mentálneho počítania pomocou predstavy abakusu.

Abakus je staroveké japonské počítadlo, veľmi podobné tomu, ktoré poznáme z detstva. Rozdiel spočíva v tom, že čísla na počítadle abakus sú označované ich určitú polohou na tyčke, nie iba počtom guličiek na nej. Pripravili sme pre vás tento článok,  aby ste porozumeli tomu, ako sa naučiť mentálnu aritmetiku a v akom veku je štúdium najúčinnejšie.

Jak se naučit mentální aritmetiku

 Ako sa naučiť mentálnu aritmetiku efektívne

Pre štúdium je najúčinnejší vek od 4 do 16 rokov, niektoré metodiky sa obmedzujú na vek od 6 do 11 rokov. Metodika "Amakids" efektívne pracuje so všetkými vekovými skupinami, a to od veku 4 rokov u detí až do veku nad 60 rokov u dospelých  (hlavným kritériom je to, aby mladšie deti boli schopné počítať do 10, a aby dospelí mali chuť a motiváciu). Za predpokladu pravidelného cvičenia  dosahuje rozvoj mentálnych schopností mladších školákov a žiakov druhých stupňov základných škôl maximálneho tempa. Naše rozvojové centrum pozýva všetkých k účasti na prvej ukážkovej lekcii zadarmo!

Ako prebieha proces výučby

  1. Spočiatku sa deti učia fyzicky počítať na počítadle abakus a používajú obe ruky pri práci s počítadlom. Jedná sa o prípravnú fázu precvičovania oboch mozgových hemisfér.
  2. Nasledujúca fáza spočíva v predstavovaní si dieťaťom obrazu počítadla abakus a precvičovaní v presúvaní guličiek v mysli.

Práve v okamihu počítania pomocou imaginárneho počítadla začína dochádzať k posilneniu neurónovej väzby medzi oboma hemisférami mozgu, pravá a ľavá hemisféra začínajú pracovať súčasne. Obraz počítadla abakus je uložený v pravej hemisfére dieťaťa  (ktorá zodpovedá za obrazné myslenie) a v ľavej hemisfére sú uložené čísla, ktoré dieťa počíta (ľavá hemisféra zodpovedá za presnosť a logiku).

Jak se naučit mentální aritmetiku

Jediným spôsobom osvojenia mentálnej aritmetiky tak, aby to prinieslo významné výsledky (zlepšenie pamäti, koncentrácie pozornosti atď.), sú pravidelné tréningy.

Ak sa bude dieťa učiť mentálnu aritmetiku raz týždenne v skupine a následne vykonávať domáce úlohy po dobu 15 až 30 minút denne, výsledky sa dostavia veľmi rýchlo. Zvlášť dôležité je to, aby tréningy prebiehali nielen pomocou učebníc a zošitov, ale aj on-line platformy, ktorá umožňuje nastaviť rôzne režimy vykonávania úloh a rýchlosti zobrazenia reťazcov príkladov na obrazovke.

Mentálna aritmetika dáva tiež príležitosť k rozvoju v exaktných vedách a tvorivej činnosti. Je tomu tak práve vďaka zdokonaleniu súčinnosti mozgových hemisfér. Dieťa si začína uvedomovať, že učenie nie je obyčajnou každodennou rutinou, ale aj fascinujúcim tvorivým procesom, čo mu prináša potešenie zo štúdia.

 Vďaka motivácii sa zvyšuje aj efektivita štúdia - dieťa sa stáva úspešným v najrôznejších oblastiach.